Nederlands Insituut van Psychologen
FHIC
Sectie Forensische Psychologie
oktober 2020
 
 
FHIC - Relationele veiligheid in het belang van de reductie van dwang&drang
FHIC staat voor Forensische High and Intensive Care. Op een FHIC-afdeling kunnen forensische patiënten die in crisis verkeren tijdelijk worden opgenomen. Doordat hun draaglast tijdelijk hun draagkracht ernstig overschrijdt, kunnen zij niet langer verblijven op een reguliere behandelafdeling of in hun eigen woonsetting (al dan niet beschermd of begeleid). Om verdere terugval, ontwrichting van de (behandel-)omgeving en delictrecidive te voorkomen wordt de zorg tijdelijk opgeschaald en wordt de patiënt opgenomen op de FHIC.  Een FHIC is een gesloten afdeling in een forensische zorginstelling.
 
Een belangrijk uitgangspunt is het houden van contact; de patiënt wordt niet alleen gelaten en er wordt zo min mogelijk dwang en drang toegepast. Juist op de meest moeilijke en angstige momenten voor een patiënt wordt hulp en continuïteit van zorg geboden. Doordat je contact houdt wordt de zorg veiliger voor patiënt en medewerker. 
 
Sinds 2016 ondersteunt het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) dit project in samenwerking met het Amsterdam UMC. Samen faciliteren zij een lerend netwerk waarin de FHIC visie en de implementatie centraal staan. Het begon met de samenwerking tussen Fivoor en Stichting HIC die met het veld een forensische vertaling wilden maken van het High & Intensive Care (HIC) model. Het bleek een succes en inmiddels zijn er wel 19 instellingen betrokken bij het landelijke FHIC platform.
 
Alle evidence based practices staan gebundeld in het FHIC model dat beschreven is in het werkboek. Het FHIC model is gebaseerd op HIC model en dan vertaald voor forensische patiënten. Het belangrijkste verschil tussen de reguliere en de forensisch psychiatrische patiënt is het risico op agressie naar anderen of zichzelf: dat speelt bij ongeveer 80% van de patiënten. Het gaat dan vaak om agressie met een hoge impact. Dit gegeven maakt dat het FHIC model meer gericht is op het vergroten van de veiligheid voor patiënt en diens omgeving, op methodisch risicomanagement en op een goede invulling van de ‘limit setting’. Maar ook de mate waarin forensische patiënten ontwrichtend gedrag vertonen, maakt hen verschillend van de reguliere patiënt.

Eind 2019 is het wetenschappelijk onderzoek door Amsterdam UMC afgerond. Dat heeft geresulteerd in een gevalideerde monitor waarmee de implementatie van het FHIC model in de praktijk gemeten kan worden. Het biedt overigens ook concrete handvatten voor professionals die met FHIC werken. De onderzoeksresultaten zijn te vinden op de website van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Vanaf dit jaar vindt er vervolgonderzoek plaats.

Met de laatste inzichten uit het onderzoek is ook het werkboek opnieuw uitgegeven begin 2020. Op www.fhic.nl is het FHIC model te vinden, kan het werkboek als pdf gedownload worden en vind je meer informatie over het project. Houd de website in de gaten voor de meest actuele informatie en schrijf je op de website in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom FHIC.
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2021 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin
...