online lezen  |  afmelden
Nederlands Insituut van Psychologen
 
 
 

Van de redactie


Allemaal verlangen we naar SOAP volgens Sandra Rethmeier. Monique Bekker sluit met de laatste letters haar serie het ABC van de Groepsdynamica af. Godfried Westen vervolgt zijn serie over welbevinden. Huibrecht Boluijt adviseert de wereld niet te blijven bekijken door de bril die als eerste is aangemeten. Ana Bloemraad legt uit dat stress  noodzakelijk is voor een tevreden en gezond leven. ‘Als je moe bent moet je rusten’, aldus Angela Koolmees. En Evert Hummelen geeft aan waarom de conferentie Statushouders aan het werk op 7 november a.s. zo belangrijk is.

Margreet de Jonge
Congres Artificiële Intelligentie en de rol van de psycholoog (A&O/A&G-NIP)
1 november 2019, Congrescentrum 2019, Zeist
Met keynotesprekers Pim Haselager en Jonachan Eynikel. Gaan AI en de robot het werk van mensen overnemen of gaat AI de mens juist ondersteunen, beter en slimmer maken? Wordt een robot geprogrammeerd door techneuten volgens ratio of spelen emoties, gedrag en persoonlijkheid ook een rol?
Lees verder  
Gratis snelcursus Artificiële Intelligentie volgen?
Hoe krijg ik nu en in de toekomst te maken met Artificiële intelligentie? Wat is Artificiële Intelligentie eigenlijk? In deze, door de overheid gratis aangeboden, online cursus krijg je door middel van filmpjes en interviews op laagdrempelige manier inzicht in wat AI is en hoe het ons in ons leven en werk beïnvloedt. Deze cursus is een goede voorbereiding op het AI-congres dat op 1 november plaatsvindt, dus de moeite waard om te kijken.
Lees verder  
 
Diepste verlangen
Sandra Rethmeier
Diep in ons hart genieten we waarschijnlijk allemaal van de tv-soap ‘Goede Tijden Slechte Tijden’ (GTST). Ook degenen die zeggen dat ze het programma niet kennen of niet willen kennen. Ik zal uitleggen hoe ik tot die slotsom gekomen ben.

Lees verder  
 
Het ABC van de Groepsdynamica (8)
Monique Bekker
Groepsdynamica bevat een rijke terminologie, waar eenieder die zich met groepen bezighoudt, kennis van zou moeten nemen. In de serie Het ABC van de Groepsdynamica worden telkens enkele belangrijke begrippen verklaard.
Lees verder  
 
Welbevinden voor teams (2) – Wederzijdse afhankelijkheid
Godfried Westen
Welbevinden is een onderwerp dat voortdurend de aandacht zou moeten hebben. Zeker als het gaat om de vraag wat ieder teamlid kan doen, zowel voor zichzelf als voor een ander.
Lees verder  
 
Idealisme en extremisme - Waar blijft het antwoord uit de psychologie?  
Huibrecht Boluijt
Dankzij de wetenschap weten we meer, kunnen we meer en doen we meer. Bovendien leven we ook nog eens langer. Vooruitgang in kwantiteit uitgedrukt. Maar wint dit opgepluste leven ook aan kwaliteit?

Lees verder  
 
6 tips om stress de baas te blijven

Ana Bloemraad
In tegenstelling tot wat je misschien denkt, heeft stress ook positieve kanten. Sterker nog: stress is noodzakelijk voor een tevreden en gezond leven.
Lees verder  
 
Als je moe bent moet je rusten - Met compassie meer gedaan krijgen
Angela Koolmees
Afgelopen zomer was ik op retraite in Plum Village, een klooster in Frankrijk. Corvee (service meditation) was onderdeel van de week. Eigenlijk was het een oefening in compassie. 
Lees verder  
 
Nieuws
Koffertje met Miljoenennota gepresenteerd
Het was weer zover: Prinsjesdag, de koets, veel hoedjes en het koffertje. Benieuwd wat er dit jaar in het koffertje zit? Bron: Rijksoverheid

CYEP’s: jonge ouderen sorteren beperkt voor op hun (echt) oude dag

Vitale ouderen weigeren zich voor te bereiden op zorg. Zo blijkt uit een groot onderzoek naar de nieuwe ‘derde levensfase’ door I&O Research in opdracht van dagblad Trouw. Bron: I&O Research

Uitspraak van de maand – september
Het College van Toezicht van het NIP publiceert iedere maand een uitspraak van de maand. Ditmaal betreft de uitspraak een zaak uit de A&O-praktijk. Er werd geklaagd over veel onderdelen van een door de psycholoog afgenomen selectie-assessment. De uitkomst van het assessment was negatief. Bron: NIP

Het stimuleren van creativiteit
Kiki de Jonge onderzocht hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen de creativiteit in nieuwe ideeën waarnemen en zo tot creatieve prestaties en werkplezier komen. Bron: RUG

Kans om burn-out aan te pakken gemist
'Gezien de omvang en persistentie van de burn-out problematiek kan de verantwoordelijkheid voor psychisch welzijn in organisaties niet meer genegeerd worden.' Dat stelt Marjan van Meelis, voorzitter van de NIP-werkgroep burn-out. Bron: NIP

Taakgerelateerd ongeoorloofd handelen door de politie
Politieagenten schenden soms regels, niet zozeer voor persoonlijk gewin, maar om eenvoudiger, sneller of doelgerichter te kunnen optreden. Zo blijkt uit onderzoek binnen de politie naar ongeoorloofd handelen. Bron: OU

Winnaars Essayprijsvraag tijdschrift De Psycholoog bekend
De winnaars van de Essayprijsbraag van tijdschrift De Psycholoog zijn bekend! De jury koos uit tien inzendingen unaniem de drie beste essays. Bron: NIP

Score sociale wenselijkheidsfactor geeft inzicht bij personeelsselectie
In scores op zelfrapportage persoonlijkheidsvragenlijsten is duidelijk een sociale wenselijkheidscomponent zichtbaar. Scores laten een samenhang zien met werkgerelateerde uitkomsten. Dat blijkt uit onderzoek van Dirk Pelt. Bron: EUR

Voor het eerst in drie jaar zijn er meer vrouwen aan de top
Voor het eerst in drie jaar is het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde ondernemingen gestegen. Eén op de vier benoemingen van topbestuurder betrof dit jaar een vrouw. Toch kan de vlag nog niet uit volgens hoogleraar Mijntje Lückerath. Bron: AD

Werken in meerdere teams tegelijk verbetert pas op lange termijn de prestaties
Op de moderne werkplek zijn werknemers vaak lid van meerdere teams tegelijk. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen analyseerden of zogenoemd ‘multi team membership’ (MTM) een nuttige en efficiënte werkwijze is. Bron: RUG

Mannelijke starters vinden balans werk en privé lastig
Ruim de helft van de mannelijke starters op de arbeidsmarkt vindt het moeilijk werk en privé te combineren. Vrouwen vinden de balans werk en privé minder lastig. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Qompas. Bron: Qompas Corporate

Laat het maar eens misgaan
Aukje Nauta bij BNR Werkverkenners: ‘Een uitje met je collega’s kan gezellig zijn en zeker iets doen voor de teamgeest. Toch is dat nog iets anders dan bewust aan het team bouwen, begeleid door een trainer.’ Bron: Factor Vijf

De manager als innovatieaanjager
Bij innovatie spelen leidinggevenden een cruciale rol. Zij bepalen óf en welke ideeën van werknemers in een organisatie worden overgenomen en uitgevoerd. In hoeverre staan managers open voor nieuwe ideeën? Dat meet de Supervisor Idea Adoption Scale (SIAS). Bron: OU

Wat is het effect van artificial intelligence en data op onze samenleving?
Data spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Wat zijn de effecten en gevolgen daarvan? En hoe gaan burgers om met deze nieuwe ontwikkelingen. Deze vragen staan centraal in het onderzoek van Claes de Vreese. Bron: UvA

Openheid op het werk over psychische problemen
Veel mensen kampen met psychische problemen, maar weten niet of zij er verstandig aan doen hierover open te zijn op hun werk of bij solliciteren. Of openheid goed of slecht uitpakt, hangt af van veel factoren, blijkt uit  nieuw onderzoek. Bron: Tranzo, Tilburg University

Most workers would prefer to be replaced by a robot than by another human
While people generally prefer to see jobs go to people rather than to robots this preference reverses when they consider their own jobs. Bron: RSM

Onderzoek naar eerlijke algoritmen voor beleid
In de Nederlandse samenleving worden steeds meer beslissingen genomen door geutomatiseerde systemen die gebruik maken van algoritmen. Maar hoe eerlijk is de toepassing van algoritmen? Rik Helwegen zocht het uit. Bron: CBS

Gediscrimineerde sollicitant kan weinig doen om baankans te vergroten
Discriminatie van minderheden op de Nederlandse arbeidsmarkt is nog steeds onverminderd groot, blijkt uit een groot veldexperiment van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Bron: UvA

Gebruik faire selectie-instrumenten voor eerlijke arbeidsmarkt
Paul Kop, voorzitter van de NIP-sectie Arbeid en Organisatie, reageert op de berichtgeving over de voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 van SZW: ‘Wil je een eerlijke arbeidsmarkt dan is het essentieel om bij werving en selectie faire selectie-instrumenten in te zetten.’ Bron: NIP

Combinaties slimme algoritmes en oordeel bevoegd deskundige de oplossing voor aanpak psychisch verzuim
De enorme 'wildgroei' aan en ondeskundigheid van coaches op het gebied van stress en burn-out, baren bedrijfsartsen en psychologen zorgen, zo blijkt uit onderzoek door het tv-programma Nationaal Stressdebat. Bron: ArboNed

Niet elke organiatieverandering is slecht nieuws
Hoe werken de mechanismen die maken dat organisatieverandering positieve en negatieve effecten op medewerkers hebben? Dat onderzochten vier arbeids- en organisatiepsychologen.Bron: OU

Digitale transformatie? Laat digital natives niet altijd de kar trekken
De nieuwe generatie medewerkers wordt vaak bij uitstek geschikt geacht voor de digitale transformatie waar veel bedrijven in verkeren. Maar… Bron: MT

Macht en geld maken jongeren niet gelukkiger
Overal ter wereld zijn jongeren gelukkiger als ze intrinsieke waarden nastreven, zoals verbondenheid en bijdragen aan de gemeenschap. Dat blijkt uit onderzoek van arbeids- en organisatiepsycholoog Karin Proost van de OU en vier collega’s van Vlaamse universiteiten. Bron: OU
 
Statushouders aan het werk en de rol van de psycholoog
Evert Hummelen
De huidige arbeidsmarkt biedt veel mogelijkheden en kansen en speelt steeds beter in op de individuele behoeften en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Maar voor statushouders, de gemeenten die voor hun integratie verantwoordelijk zijn en mogelijke werkgevers zijn er te weinig professionele partijen die daarbij kunnen begeleiden. Hoe kunnen psychologen daarop inspelen?
Lees verder  
Boeken
Met stress in balans 
Mariska Verduijn & Ana Bloemraad
Het boek ‘Met stress in balans’ biedt inzichten en handvatten om de negatieve gevolgen van stress te verminderen of op te heffen en de positieve effecten van stress te versterken. Ofwel zorgt ervoor dat u in balans komt en blijft.

Nudging – Een remedie tegen keuzestress  
Denise de Ridder & Lars Tummers
In onze wereld van overlvloed worden we overdonderd door de hoeveelheid keuzes die we voortduren en op elk niveau moeten maken. Dit boek biedt een uitweg uit de alom aanwezige keuzestress.

Minder moeten, meer leven – Hoe je ontploetert in drukke tijden
Annemiek Leclaire

Leclaire praat met wetenschappers en schrijvers over meer rust, meer plezier en meer betekenis in het leven. Waar het om gaat, is hoe je omgaat met je eigen vrijheid.
 
Breinopeners – Breinkennis voor leren en ontwikkelen in organisaties
Ria van Dinteren
‘Breinopeners’ is een onmisbaar boek voor iedereen die op zoek is naar het échte antwoord op de vraag: hoe leren mensen in organisaties nu het beste. Dit boek biedt actuele breinkennis, die verrassende oplossingen biedt voor de ontwikkelvragen van vandaag. 

Brave New Work – Ben jij klaar om je organisatie opnieuw uit te vinden?
Aaron Dignan
Ondanks alle technologische vooruitgang blijkt er fundamenteel weinig veranderd te zijn op ons werk. Bij veel bedrijven is een grondige transformatie nodig.

Durf te floreren – Waarom floreren je gelukkiger maakt dan geluk
Marijke Schotanus-Dijkstra

We leven in een van de gelukkigste landen ter wereld, maar relatief weinig mensen floreren. Floreren betekent niet alleen dat je je gelukkig voelt, maar ook dat je een betekenisvol leven leidt. Hoe kun je dat leren?

 
Boeken
Workplace Communication, 1st Edition
Edited by Leena Mikkola & Maarit Valo
Routledge 2019

An Existential Approach to Leadership Challenges, 1st Edition
Monica Hanaway
Routledge 2019
 
Creativity and Innovation in Organizations, 1st Edition
Edited by Michael Mumford & Michelle Todd
Routledge 2019

Creating Emotionally Intelligent Workspaces – A Design Guide to Office Chemistry, 1st Edition
Edward Finch & Guillermo Aranda-Mena
Routledge 2019
 
Internetpublicaties
‘Knowing me, knowing you’ the importance of networking for freelancers’ careers: Examining the mediating role of need for relatedness fulfillment and employability-enhancing competencies.
Jacobs, S., De Vos, A., Stuer, D. & Van der Heijden, B.I.J.M. (2019). Frontiers in Psychology, 12 september.

Investeren in de ontwikkeling van sterk leiderschap van zorgprofessionals en zorgteams.
Van Dorssen-Boog, P., Van Vuuren, T. & Yigit, C. (2019). Tijdschrift voor HRM, 3, 13-35.

Arbeidstijden moeten met de tijd mee.
Jansen, B. (2019). Tijdschrift voor HRM, 3, 1-11.

Waarom AI niet neutraal is: bias #5 masking. Hoe masking discriminatie mogelijk maakt.
Céline Blom (1 augustus 2019). NSvP/Innovatief in werk.

Working on working together. A systematic review on how healthcare professionals contribute to interprofessional collaboration.
Schot, E., Tummers, L. & Noordegraaf, M. (2019). Journal of Interprofessional Care, 1-11. doi: 10.1080/13561820.2019.1636007

Vrouwen aan de top. Het aandeel vrouwen aan de top van het bedrijfsleven blijft achter bij het streefcijfer. Wat zijn de oorzaken, gevolgen en beleidsopties?
Jongen, E., Merens, A., Ebregt, J. & Lanser, D. (2019). CBP/SCP Notitie.

HRM en duurzame inzetbaarheid van mantelzorgende werkenden: Een verkennend onderzoek binnen zorgorganisaties.
Filart, M., Bieleman, A., Zwart, K. & Oosterveld, F. (2019). Tijdschrift voor HRM, 2, 75-97.

The Vital Worker: Towards Sustainable Performance at Work.
De Jonge, J. & Peeters, M.C.W. (2019). International Journal Environmental Research and Public Health, 16(6), 910. doi: 10.3390/ijerph16060910

De noodzaak en keerzijde van Explainable AI.
Abrishamkar, H. (1 juli 2019). NSvP/Innovatief in werk.

Well-being@Work. De toegevoegde waarde van duurzaam HRM.
Veth, K. (2019). Oratie, Hanzehogeschool Groningen. Groningen: Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen.

Feeling Weary? Feeling Insecure? Are All Workplace Changes Bad News?
Nikolova, I., Van Dam, K., Van Ruysseveldt, J. & De Witte, H. (2019). International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(10), 1842. doi.org/10.3390/ijerph16101842
 
Oproepen
Doe mee op 8 oktober 2019: Webinar ethiek – Betrokkenen van de psycholoog
Is het voor u als psycholoog altijd even duidelijk wie de cliënt is, wie betrokkenen zijn en wie als (externe) opdrachtgever moet worden beschouwd? In dit webinar buigen deskundigen zich over begrippen uit de Beroepscode aan de hand van casuïstiek uit de beroepspraktijk van psychologen.

Laat uw stem horen via De Nationale (Ont)Regelmonitor
In welke mate ervaart u als psycholoog regeldruk in uw werk? Waar komen deze regels vandaan en wat is het effect op uw werkplezier en de verleende zorg? Doe mee met De Nationale (Ont)Regelmonitor. Minimaal twee keer per jaar wordt via de monitor de status van de regeldruk volgens zorgverleners (waaronder psychologen) in beeld gebracht.

Draag bij aan de kwaliteit binnen de A&O/A&G-psychologie
Het NIP zoekt een nieuw Commissielid voor de registratiecommissie A&O. Dit is uw kans om bij te dragen aan de kwaliteit van de Registerpsycholoog NIP/ Arbeid & Organisatie en de cursussen die worden aangeboden ter accreditatie voor de registers A&O en A&G. Zet uw expertise in voor uw vakgenoten en solliciteer!

Expertise op het gebied van psychodiagnostiek of trainingsvaardigheden? Breng deze over aan uw collega’s!
De maandelijkse vrijdagmiddagbijeenkomsten voor en door leden van de NIP-sectie A&O zijn een groot succes. Vooral het thema Coaching blijkt populair. Maar ook andere thema’s zijn van belang. Het sectiebestuur roept daarom de collega’s met expertise op het gebied van psychodiagnostiek en/of trainingsvaardigheden op, ook een vrijdagmiddagbijeenkomst te organiseren. Interesse?

Schrijven voor A&O-items?
Leden worden weer opgeroepen om af en toe een artikel of column voor A&O-items te schrijven. Over actuele onderwerpen gerelateerd aan het werkveld van de A&O/A&G-psycholoog. Schroom niet en mail voor meer informatie naar A&O-items via aeno-items@kpnmail.nl.

Met jouw masterthesis 'in the picture'
Wil je met je masterscriptie in A&O-items in beeld komen in de rubriek Masterthesis? Mail dan naar A&O-items via aeno-items@kpnmail.nl voor nadere informatie.
WAOP Conference 2019 – Sustainable Performance
 
Keynote speaker Professor Alicia A. Grandey
22 november 2019 at the University of Amsterdam

This year’s WAOP conference will focus particularly on aspects of sustainable performance, that is efforts to maximizing enduring performance as well as performers’ lasting health and well-being through validity and learning (De Jonge & Peeters, 2019; Spreitzer & Porath, 2012).
More information  
 
Agenda

  • 31st World Summit on Positive Psychology, Mindfulness, Psychotherapy and Social Sciences (zie:positivepsychology.annualcongress.com)
    27-28 maart 2020: Barcelona, Spain
  • EFPTA 2020
    16-19 april 2020: Bratislava, Slovakia
  • ICP 2020
    19-24 juli 2020: Prague, Czech Republic
 

  Archief      

  Colofon    

Reageren   

   
 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2019 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin