online lezen  |  afmelden
Nederlands Insituut van Psychologen
 
 
A&O-items maart 2019

Van de redactie


In deze lente-editie de boodschap van Paul Kop dat het tijd wordt dat de A&O-psychologen een stap naar voren doen. Ook Sandra Rethmeier heeft een niet mis te verstane boodschap. Joke Tacoma en Huibrecht Boluijt zien verschillende kansen voor de psychologie. Rik Duursma heeft zijn twijfels over dna-testen. Ana Bloemraad bekijkt het effect van transformationeel leiderschap. Monique Bekker vervolgt haar serie ‘Het ABC van de Groepsdynamica’. Godfried Westen start met een 2-delige serie over zelfintegriteit. En Angela Koolmees start de 2-delige serie ‘Het is maar werk’ over rouw na baanverlies.

Margreet de Jonge
Paul Kop: ‘Tot mijn grote vreugde zijn ‘onze’ A&O-wetenschappers zeer bereid samen met ons als professionals op te trekken!’
In zijn column van deze maand schetst Paul Kop als bestuursvoorzitter van de NIP-sectie A&O een beeld van de combi wetenschap en professional. ‘Het moet beter, veel beter. We moeten samen intelligente combi’s vormen.’ Op Valentijnsdag jl. heeft het A&O-bestuur een bijeenkomst gehad met een grote groep A&O-hoogleraren. ‘Het was een geweldige avond, er is een serieuze intentieverklaring getekend.’
Lees verder  
En toen was er niets
Sandra Rethmeier
Geen zonnige start in het nieuwe jaar
Alleen een doorkijkje naar het verdere bestaan
Voor iedereen die de non-existentiële dimensie heeft ervaren
Lees verder  
 
Het ABC van de Groepsdynamica (5)
Monique Bekker
Groepsdynamica bevat een rijke terminologie, waar eenieder die zich met groepen bezighoudt, kennis van zou moeten nemen. In de serie Het ABC van de Groepsdynamica worden telkens enkele belangrijke begrippen verklaard.

Lees verder  
 
Over woord en daad (1)
Godfried Westen
Bedrijven staan graag bekend als groen, ethisch en/of maatschappelijk verantwoordelijk. Het kan wel eens moeilijk zijn voor topmanagers, net als voor gewone mensen, om daar ook naar te handelen.

Lees verder  
 
Crisis in de psychologie
Joke Tacoma
Mijn klant mailt een link van een artikel in Trouw: Crisis in de psychologie (Schoonen, 2019). Is hij bij mij nog wel aan het goede adres?

Lees verder  
 
Kunstmatige intelligentie, driedubbele kansen voor de psychologie
Huibrecht Boluijt
Het lijdt vanuit de wetenschappelijke hoek geen enkele twijfel dat de zelfbewuste machine alras een feit is. Met de komst van de intelligente robot kunnen we terug naar de essentie van ons bestaan. Bij deze nieuwe zingeving zal de psycholoog meer dan ooit gewenst zijn.

Lees verder  
 
Je bent sprekend je speeksel

Rik Duursma
Wil je weten of je baby een ‘denker’ of ‘doener’ gaat worden? Het enige dat je hoeft te doen is wat wangslijm opsturen. Kunnen we op basis van dna wel voorspellingen doen over persoonlijkheid en gedrag?
Lees verder  
 
Het effect van transformationeel leiderschap
Ana Bloemraad
Een steeds veranderende markt, technologische ontwikkelingen en schommelingen in interesse en aandacht van de consument, vereisen snelle aanpassing en grondige verandering van organisaties willen zij overleven.

Lees verder  
 
Het is maar werk (1) – rouw na baanverlies

Angela Koolmees
Rouw na baanverlies wordt vaak onderschat en niet onderkend, ondanks toenemende aandacht in de media. Adequate aandacht en begeleiding tijdens reorganisaties leveren veel op voor alle partijen.

Lees verder  
 
Nieuws
Nominaties David van Lennep Scriptieprijs 2018 bekend
Jaarlijks reikt de NSvP de David van Lennep Scriptieprijs uit aan drie jonge gedragswetenschappers. Deze prestigieuze prijs wordt toegekend voor uitzonderlijk goede MA-theses op het gebied van de psychologie van arbeid, beroep en organisatie. Bron: NSvP

Loopbaanadvisering een vak apart: op weg naar een professie?
Uit het proefschrift van Peter T. Kruythoff blijkt dat loopbaanadvisering een belangrijke bijddrage levert om cliënten naar een nieuwe passende baan te begeleiden. Bron: Maastricht University

Fysieke ruimte niet alleen bepalend voor werk zelf, maar ook het managen en organiseren daarvan
Kathleen Stephenson onderzocht hoe het werk van academici wordt beïnvloed door open kantoorruimtes en hoe zij daar zelf betekenis aan geven. Bron: VU

Meer robots, meer werk
Robots pikken alle banen in, is het idee. Robots zorgen juist voor werk, zeggen Charissa Freese en Ton Wilthagen. Maar wel voor andere banen. De kunst is tijdig anticiperen op welke banen er verdwijnen, welke veranderen en welke erbij komen. Bron: Tilburg University

Meer hoogopgeleide werknemers in je bedrijf? Dan stijgt het loon van élke werknemer
Hoe kunnen we als land met kleine tot middelgrote steden tóch profiteren van de economische productiviteitsvoordelen van een grote stad? En hoe beïnvloeden hoogopgeleiden het loon van laagopgeleiden? Dat onderzocht van Paul Verstraten. Bron: VU

SOC-model niet alleen geschikt voor oudere werknemers
Passen oudere werknemers bij de organisaties die ze in dienst hebben? Het SOC-model is een van de manieren om hiernaar te kijken. Darya Moghimi onderzocht de effectiviteit van het SOC-model. Bron: RUG

Kiezen voor techniek is dealen met een mannenwereld – Hoe organisatiecultuur bijdraagt aan het verlies aan vrouwelijk technisch talent
Vrouwen die kiezen voor een baan in de techniek rapporteren een sterkere mate van identiteitsdreiging vanwege hun vrouw zijn. Dat concludeert sociaal- & organisatiepsycholoog Ruth van Veelen. Bron: UU

Welke medewerkers hebben de beste ideeën?
Een team van psychologen en economen van de UvA onderzocht hoeveel bewuste aandacht (werkgeheugencapaciteit) medewerkers nodig hebben om innovatieve ideeën te communiceren in organisaties. Bron: UvA

Werken in meerdere teams tegelijk leidt bij jongeren tot stress en ziekteverzuim
Werken in meer dan één team tegelijk is een alledaags fenomeen op de werkvloer van grote bedrijven en overheidsinstanties. Maar bij jongere werknemers leidt dattot problemen, concludeert Joost van de Brake. Bron: RUG

Solliciteren? Straks kijkt de robot mee
HR-adviesbureau LTP onderzoekt samen met de VU of kunstmatige intelligentie (KI) gebruikt kan worden om de persoonlijkheid van sollicitanten te beoordelen. Bron: De Telegraaf

Hoe kan mobiele technologie bijdragen aan waardecreatie?
Tamara Högler verkent in haar proefschrift onder welke condities de introductie van mobiele technologie kan bijdragen aan de creatie van waarde voor organisaties. Bron: OU

Morele dilemma’s ondermijnen gezondheid verpleegkundigen
In de gezondheidszorg worden verpleegkundigen regelmatig geconfronteerd met fundamentele, menselijke gebeurtenissen die morele en ethische dilemma’s bevatten en morele stress kunnen veroorzaken. Morele stress kan negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van zorgverleners, blijkt uit onderzoek van Karen van Dam en Marian den Hollander. Bron: OU

Hoeveel is een robotleven waard?
Mensen zijn ondeer bepaalde omstandigheden bereid een robot te redden ten koste van mensenlevens. Bijvoorbeeld als we denken dat de robot pijn kan ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van een team onder leiding van Sari Nijssen van de Radboud Universiteit. Bron: RU

Vrouw met hoger salaris negatief voor relatie
Als man vind je het geen punt als je vrouw meer verdient dan jij, toch? We leven in een progressieve maatschappij tenslotte, waar traditionele opvattingen over genderrollen in de minderheid zijn. Nieuw onderzoek van Niels Blom  wijst uit dat het een tikkeltje anders ligt. Bron: RU

Hoe opgebrand is Nederland?
Als we de cijfers mogen geloven zit Nederland midden in een burn-out epidemie. Is het echt zo erg? En wat verklaart al die uitputting dan? Bron: de Volkskrant
Boeken
Evidence-based coachen
Pieternel Dijkstra & Eefje Rondeel
Veel mensen kiezen voor een beroep als coach of coachen vanuit hun functie, anderen bij het bereiken van hun doelen. Coaching is echter vooral effectief als het onderbouwd, doelgericht en methodisch gebeurt.

Go digital, stay human – Hoe technologie de mensheid vooruit helpt naar een betekenisvolle toekomst
Christian Kromme
Technologieën zoals robotica, kunstmatige intelligentie, 3D-printen, augmented reality en the internet of things gaan een radicale impact hebben op alles wat we doen. Deze ontwikkelingen lijken veelbelovend, maar technologie is slechts een zielloze reflectie van de mens. 

Foute besluiten – Patronen en oorzaken
Wim van Hennekeler
Elke dag nemen we besluiten. Sommige besluiten nemen we bewust. Andere gaan meer volgens routine en vaste patronen. Ook managers, politici, bestuurders en toezichthouders nemen besluiten. Alleen of in teams. Ze weten wat ze doen, zou je zeggen.
 
 
De Digitale Werkplek – Werken in een volautomatische wereld
Adjiedj Bakas & André van Dam
We stevenen af op een fase met langdurige technologische werkloosheid. Om het tij te keren moet de technologische revolutie worden omarmd. Daarbij moeten we soft skills niet vergeten.

Mindhacking voor teams
Ronald van Aggelen
In dit boek boek behandelt de auteur thema’s als manipulatie en beïnvloeding van gedrag en geeft hij voorbeelden hoe teams en teamleden bij kunnen dragen aan het succes van organisaties.


Twintigerstwijfels & dertigersdilemma’s
Nienke Wijnants
In dit boek belicht Wijnants de verstrekkende invloed van social media op de twijfels en dillma’s van millenials. Zij verschaft twintigers en dertigers inzicht in deze uitdagende levensfase en voorziet hen van informatie en tips.

 
Boeken
Coaching the Brain – Practical Applications of Neuroscience to Coaching
By Joseph O’Connor & Andrea Lages
2019 – Routledge

Leadership and diversity in psychology – Moving beyond the limits
Edited by Maureen McIntosh, Helen Nicholas & Afreen Husain Huq
2019 – Routledge
 
 
Vocational Interests in the Workplace – Rethinking Behavioring at Work
Edited by Christopher D. Nye & James Rounds
2019 - Routhledge

Coaching Stories – Flowing and Falling of Being a Coach
By Kare Dean & Sam Humphrey
2019 – Routledge
 
Internetpublicaties
World Happiness Report 2019
Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2019). World Happiness Report 2019. New York: Sustainable Development Solutions Network.

Resource Crafting: Is It Really ‘Resource’ Crafting – Or Just Crafting?
Qiao Hu, Wilmar B., Schaufeli, Toon W. Taris, Akihito Shimazu & Maureen F. Dollard (2019). Frontiers in Psychology, 10.614.

Aan het werk blijven
Balm, M., Bieleman, A., Bergsma, A., Van Genuchten, A., Peereboom, K., & Schaufeli, W. (2019). Aan het werk blijven [Continue working]. In Heerkens,Y., Bieleman, A., Miedema, H., Engels, J. & Balm, M. (Red.). Hanbboek arbeid en gezondheid [Handbook work and health] (3rd. Ed.; p. 247-341). Houten: BSL.

Opgestaan, plaats vergaan… - Uitstroom van vrouwen en mannen in leidinggevende functies

Ans Meren (2019). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Je talent gericht inzetten in je werk, hoe doe je dat?
Veenkamp, W. & Celant, L. (2019, 28 februari). NSvP/Innovatief in werk

Daily strengths use and employee well-being: The moderating role of personality.

Bakker, A.B., Hetland, J., Kjellevold Olsen, O. & Espevik, R. (2019). Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92, 144-168.

Overstappen op de arbeidsmarkt - Een onderzoek naar Van Werk Naar Werk-beleid en -trajecten

Irmgard Borghouts-Van de Pas, Mark Bosmans, Jana Verschoor & Ton Wilthagen (2019). Tilburg: Tilburg University.

On the origins of informal hierarchy: The interactive role of formal leadership and task complexity
Oedzes, J., van der Vegt, G., Rink, F. & Walter, F. (2018). Journal of Organizational Behavior. doi:10.1002/job.2330

5 kenmerken van digitale leiders

Jan Kwint (2019, 12 februari). persona.fit

Hoe selecteert Nederland? - Selecteren anno nu en in de toekomst

Lisanne Kahlman & Merel Schrijver (2019). Rapportage LTP/RvdB.

Arbobalans 2018 - Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

Houtman, I., Van der Ploeg, K., De Vroome, E. & Ramaekers, M. (2019). In opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Leiden: TNO.

Werk met liefde

Aukje Nauta (2018). Oratie.Universiteit Leiden. Bron: factorvijf.eu.
 
Oproepen
Schrijven voor A&O-items?
Voor 2019 worden weer leden opgeroepen om af en toe een artikel of column voor A&O-items te schrijven. Over actuele onderwerpen gerelateerd aan het werkveld van de A&O/A&G-psycholoog. Schroom niet en mail voor meer informatie naar A&O-items.

Met jouw masterthesis 'in the picture'
Wil je met je masterscriptie in A&O-items in beeld komen in de rubriek Masterthesis? Mail dan naar A&O-items voor nadere informatie.

Manifest samen werken aan duurzaam werken
Factor Vijf, SBI Formaat en ruim 90 meedenkers doen een persoonlijke uitnodiging aan iedereen. 
WAOP - Small Group Meeting
 
Call for Proposals
WAOP’s mission is to promote and support the development of Work and Organizational Psychology (WOP) in The Netherlands and Flanders. One obvious way to do this is to get both practitioners and researchers in the field of Work & Organizational Psychology together to explore mutual interest and build collaborative networks.

In addition to its successful annual congress, WAOP therefore launches and stimulates, through start-up funding, Small Group Meetings (SGM). – small-scale research or practice-oriented conferences (for 20-25 participants) with the explicit aim to stimulate contact between WAOP members.

WAOP members interested in organizing such a meeting are invited to submit a proposal for such a SGM to the WAOP Executive Board (EB).
More information  
Agenda

3rd World Conference on Personality (WAPP)  
2-6 april 2019: Hanoi, Vietnam

Vrijdagmiddagbijeenkomst – Blended coachen, het krachtig combineren van online en offline begeleiden (A&O-NIP)
5 april 2019: Utrecht

The 33rd EFPSA Congress – A Search for Happiness
7-14 april 2019: Greenaa, Denmark

Sixth International Meeting on Experimental and Behavioral Social Sciences (IMEBESS) 
2-4 mei 2019: Utrecht

On tour with professors - prof. Hans de Witte & prof. dr. Nele de Cuyper, KU Leuven - Job Insecurity versus Perceived Employability – debating similarities and differences of two ‘twins’ (WAOP/KLI)’
3 mei 2019: Utrecht

Cliëntgericht werken met Feedback Informed Treatment (FIT) (GGZ-NIP) 
9 mei 2019: Utrecht

Vrijdagmiddagbijeenkomst – Leren leren (A&O-NIP) 
17 mei 2019: Utrecht

Intervisieavond A&O-mediation 2019 (Mediation-NIP) 
22 mei 2019: Utrecht

18th International Conference on Work and Organizational Psychology 
22-23 mei 2019: Brno,Czech Republic

Symposium Psychotrauma in Nederland – De rol van psychologen (GGZ-NIP) 
23 mei 2019: Houten

Future of Work and Organizational Psychology (WOP) Day at EAWOP 
29 mei 2019: Turijn, Italië

19th EAWOP Congress Working for the greater good: Inspiring people, designing jobs and leading organizations for a more inclusive society  
29 mei-1 juni 2019: Turijn, Italië

NIP-UP borrel! 
6 juni 2019: Utrecht

XVI European Congress of Psychology: Creating the future together 
2-5 juli 2019: Moscow, Russia

15th European Conference on Psychological Assessment (ECPA15) 
7-10 juli 2019: Brussel, België

41st ISPA Conference 2019 Empowering people for lifelong learning 
9-12 juli 2019: Basel, Switzerland

6th World Congress on Positive Psychology 
18-21 juli 2019: Melbourne, Australia

NIP-UP borrel! 
5 september 2019: Utrecht

Congress Teaching and Learning to Foster the Psychologist of the Future (ESPLAT) 
25-27 september 2019: Utrecht


dfsdf
  
Archief
        

Colofon       

Reageren       
 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2019 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin