online lezen  |  afmelden
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief Sectie GGZ
november 2017
 
 
 
Nieuwe voorzitter: Violaine Veen
Verbinding met de leden is noodzakelijk om de belangen van de beroepsgroep te kunnen behartigen.
 
U heeft reeds kennisgemaakt met Violaine Veen in de oktobereditie van De Psycholoog. Violaine heeft een wetenschappelijke achtergrond op het gebied van de forensische psychologie en is nu werkzaam als behandelaar in een forensische polikliniek. Als voorzitter vindt ze het belangrijk om vorm te geven aan de verantwoordelijkheid van het NIP om thema's die spelen in de beroepsgroep onder de aandacht te brengen en om de belangen van de leden te behartigen. Contact met de leden is daarbij het allerbelangrijkst. U zult dan ook meer van ons gaan horen en we maken graag nader kennis met u.
Laat ons weten wat u belangrijk vindt  
Lancering De Etalage
Kwaliteitsstandaarden in de ggz: illusie of noodzaak?
 
U heeft vorige week al kunnen lezen in het algemene NIP-nieuwsbericht van vorige week: de sectie GGZ lanceert op feestelijke wijze haar project De Etalage. In De Etalage belichten wij actuele onderwerpen in de GGZ vanuit meerdere invalshoeken: wetenschap, beleid, praktijk en de cliënt. Denk daarbij aan onderwerpen zoals ROM, privacy, evidence based werken, eigen regie van de patiënt en de inzet van ervaringsdeskundigheid. In De Etalage vindt u altijd een filmpje met interviews met mensen die de verschillende invalshoeken vertegenwoordigen. Voor geïnteresseerden is er Het Magazijn met achtergrondinformatie over de onderwerpen. In het eerste filmpje komen Annelies Spek, Jeroen Muller, Henk Matthijssen en Philippe Delespaul aan het woord over dilemma’s rondom het gebruik van zorgstandaarden in de GGZ.
Bekijk de eerste aflevering van De Etalage  
Betere scholingsmogelijkheden in de CAO GGZ
Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer
 
Goed nieuws voor iedereen die in de GGZ werkt: de scholingsmogelijkheden zijn vanaf dit jaar een stuk beter geworden. Dat heeft werknemersorganisatie FBZ bedongen, die mede namens het NIP over arbeidsvoorwaarden onderhandelt aan de grote CAO-tafels. Nieuw is dat uw werkgever samen met u zorgdraagt voor een meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin functiegerichte scholing en scholing gericht op blijvende inzetbaarheid zijn opgenomen. U kunt ook zelfstandig een scholingsverzoek indienen waar uw werkgever binnen een maand op moet reageren. Heeft uw werkgever in het jaar waarop het scholingsverzoek betrekking heeft, géén scholingsplan en/of -budget opgesteld, dan wordt uw individuele verzoek in principe toegewezen.
De achtergrond van de wijziging is dat men erkent dat alle veranderingen in het sociale domein vragen om meer investering in na-, bij- en opscholing van werknemers.
Lees de regeling in hoofdstuk 11B van de CAO GGZ  
Wist u trouwens dat FBZ ook heeft geregeld dat u via uw werkgever de contributiekosten van het NIP kunt terugkrijgen? U dient dit wel zo snel mogelijk, uiterlijk half november, schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken bij uw werkgever.
Ontvang uw NIP-contributie terug van uw werkgever  
Vacature secretaris
Dynamische spin in het web-functie
 
De sectie GGZ is op zoek naar een nieuwe secretaris. De secretaris is een van de belangrijkste bestuursleden van de sectie. Hij verbindt en ondersteunt binnen het bestuur, stemt af met het NIP bureau en werkt nauw samen met de voorzitter om de agenda en stukken te beheren binnen het bestuur. Deze vrijwilligersfunctie, die ongeveer vier uur tijdsinvestering in de week vraagt, is een uitstekende gelegenheid om bestuurservaring op te doen, alles te weten te komen over belangrijke kwesties die spelen in uw vakgebied en een bijdrage te leveren in de behartiging van de belangen van uzelf en uw collega’s
Solliciteer als secretaris  
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2017 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin