En: update coronadossier Forensische Psychologie
 
online lezen 
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief
sectie Forensische Psychologie
juli 2020
 
 
Webinar Delictanalyse en delictscenario in de forensische zorg
In de forensische zorg krijgt het omgaan met het delict in de behandeling een centrale rol. Tijdens dit webinar op 15 september a.s. bespreken we de verschillende methodieken en krijg je praktische tips aan de hand van sprekende voorbeelden. Er worden drie dilemma’s uitgelicht die de sprekers Frederieke Ekkelkamp, Emma van den Berg en Daan Kramer van Transfore in de praktijk tegenkomen. Gratis en exclusief voor leden van het NIP en de VGCt!
Meld je aan voor het webinar op 15 september  
Kijken & lezen: webinars, presentaties en verslagen
 
Webinars
Het webinar 'Werken aan kwaliteit binnen de Forensische zorg' en het webinar 'Hoe zijn de GGZ zorgstandaarden toepasbaar binnen de Forensische Zorg?' staan inmiddels online om terug te kijken!

Verslagen & presentaties
Benieuwd naar o.a. meer informatie over COSA, de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de forensische zorg of Prospectieve Risicotaxatie?
De verslagen en presentaties van onze seminars, webinars en jaarlijkse studiedagen en werkbezoeken vind je overzichtelijk terug op onze verslagen-pagina.
 
Inspirerend seminar over neurocognitieve tests voor forensische diagnostiek
 
Hoe vaak komt neurocognitief letsel voor binnen de forensische psychologie? Welke tests neem je af bij iemand met antisociaal gedrag met een intact neurocognitief profiel om toch specifiek hersenletsel te kunnen vaststellen? En hoe verhouden de cognitieve functies van mensen zich tot delictgedrag? Dr. Frank Jonker, Klinisch Neuropsycholoog en bestuurslid van de NIP-sectie Neuropsychologie, besprak deze en andere vragen tijdens een interessant seminar.
Lees de samenvatting van het seminar  
Update coronadossier Forensische Psychologie
 
Ook binnen de forensische settingen waar men zich bezighoudt met forensische psychologie worden de covid-19 maatregelen versoepeld. Een groot stuk van de zorg is weer toegestaan, onder andere face to face gesprekken op 1,5 meter afstand en/of met plexiglas.

Ondanks de digitale mogelijkheden die met een sneltreinvaart tevoorschijn komen, is het opvallend dat veel psychologen toch weer blij zijn om hun patiënten in vivo te kunnen spreken. Via beeldbellen worden nét die subtiele signalen gemist, die essentieel zijn voor de therapeutische relatie en in sommige gevallen ook voor het behandelsucces, aldus verschillende psychologen. Ook lijken de meeste forensische patiënten face to face contact toch fijner te vinden.

Mogelijk heeft deze huidige situatie ervoor gezorgd dat de onderzoeken naar de effectiviteit van blended learning in de GGZ (forensische psychologie incluis) in een snel stroomvaart is geraakt. 

Wij hebben als sectie Forensische Psychologie het coronadossier voor ons werkveld een update gegeven. Hier kun je onder andere de nieuwe versoepelingen vinden in de verschillende forensische settingen.
Bekijk de laatste updates  
Tuchtrecht en klachten voor NIP-psychologen
 
Op 14 april j.l. werd beleidsmedewerker ethiek van het NIP Rosalinde Visser uitgenodigd bij de online vergadering van onze sectie. Zij belichtte het onderwerp: 'Tuchtrecht en klachten voor NIP psychologen'. Er werd onder andere stilgestaan bij de procesgang van een klacht en belangrijke overwegingen die hierin een rol spelen.
Hoe verloopt de klachtenprocedure?  
Bijeenkomsten Generieke Module Diagnostiek Akwa GGZ
Voor het eerst werden we als professionals van de forensische zorg uitgenodigd voor de ontwikkeling van een zorgstandaard Diagnostiek van Akwa GGZ (Alliantie Kwaliteit in de GGZ). In juni en juli werden er drie Kick Off Zoom Meetings met elk 20 deelnemers gehouden waarin het werkmodel voor de diagnostiek in de GGZ en Forensische Zorg werd besproken.
Lees meer over deze bijeenkomsten  
Agenda
De sectie Forensische Psychologie organiseert voorafgaand aan elke sectiebestuursvergadering een gratis webinar of seminar, van 18.30 tot 19.30 uur. Meld je aan of save the dates!
15
sep
Webinar Delictanalyse en delictscenario in de forensische zorg
In de forensische zorg krijgt het omgaan met het delict in de behandeling een centrale rol. Tijdens dit webinar bespreken we de verschillende methodieken en krijg je praktische tips aan de hand van sprekende voorbeelden.

Save the dates
27 oktober - Risicotaxaties in de forensisch zorg: instrumenten en praktijk

17 november Verslavingsbehandeling in de ambulante forensische zorg

15 december - What works? Welke interventies binnen de forensische zorg zijn effectief?
Laatste wetenschappelijke stand van zaken.

Verbreed je netwerk!
Samen met 1200 andere leden van de sectie Forensische Psychologie op de hoogte zijn van het laatste forensische nieuws? 
Volg ons ook op LinkedIn!  
 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2020 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin