En: nieuwe leden gezocht voor commissie richtlijnen online lezen  |  afmelden
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief sectie PAZ
juni 2020
 
 
Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
 
Per 15 mei jl. heeft het sectiebestuur versterking gekregen van twee leden: Annemieke Keizer en Marian Rikkert. Omdat de ledenvergadering in het voorjaar geen doorgang heeft gevonden zullen zij tijdens de ledenvergadering in het najaar aan de leden worden voorgedragen om ingestemd te worden.
Annemieke en Marian stellen zich voor  
Voordragen toetreding bestuur en commissie (i.s.m. LVMP)
De volgende leden worden voorgedragen om op de eerstvolgende ALV te worden ingestemd door de leden:
  • Marian Rikkert, klinisch psycholoog Ziekenhuis Rivierlanden Tiel, als bestuurslid 
  • Annemieke Keizer, klinisch psycholoog Meander MC Amersfoort, als bestuurslid 
  • Bianca van Baalen, gz-psycholoog ZorgSaam Ziekenhuis Terneuzen, als lid commissie Financiering
  • Jeffry Looijestijn, gz-psycholoog UMC Groningen als voorzitter commissie Richtlijnen
  • Lyonne Zonneveld, klinisch psycholoog UMC Amsterdam, als lid commissie Financiering
Daarnaast een herbenoeming voor:
  • Joost Derwig, klinisch psycholoog Rijnstate Arnhem, als voorzitter sectie PAZ
 
Nieuwe leden gezocht voor commissie richtlijnen
 
Ben je geïnteresseerd in de kwaliteit van de medische psychologie en behoud daarvan binnen de gezondheidszorg? Dan is de richtlijnencommissie misschien wat voor jou!

Je bekijkt welke aanvragen er aan de sectie PAZ (of LVMP) worden gedaan, zet vragen uit bij de leden (via het secretariaat) en bundelt het commentaar. Leerzaam om deze kwaliteitsstandaarden te zien langskomen, en zo bij te dragen aan de richtlijnen van diverse specialismen (somatiek, GGZ en specifiek medische psychologie). De leden van de commissie hebben voornamelijk via mail en telefonisch contact.

De richtlijnencommissie is op dit moment een gezamenlijke commissie van de sectie PAZ van het NIP en van de LVMP. Komend jaar zoeken we met deze commissie de samenwerking met secties Revalidatie en Neuropsychologie. Bij de ontwikkeling, beoordeling of becommentariëring van richtlijnen wordt dan ook zowel namens het NIP als de LVMP de bijdrage geleverd.

Lid worden van de richtlijnencommissie? Mail ons  
Kijk webinars terug over COVID-19
 
Het NIP trekt samen op met de Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP) en de Nederlandse Vereniging voor Gz-psychologen en haar specialismen (NVGzP). Inmiddels zijn er twee webinars over COVID-19 geweest. Deze webinars zijn terug te kijken.

Het eerste webinar op 27 maart jl. ging over de impact van COVID-19 gedurende de eerste weken en hoe de medische psychologie in een aantal ziekenhuizen haar rol heeft gepakt in het ondersteunen van zorgmedewerkers. Het tweede webinar op 1 mei jl. ging over (na)zorg voor patiënten met COVID-19.

Bekijk alle webinars terug  
Sectie PAZ werkt mee aan advies over nieuwe psychologische beroepenstructuur
 
Door de stuurgroep van beroepsverenigingen is er hard gewerkt aan een advies over een nieuwe psychologische beroepenstructuur (BIG), waarmee we hopen in de toekomst meer duidelijkheid en zekerheid te creëren voor cliënten en professionals. Het NIP heeft als lid van de stuurgroep de secties voortdurend op de hoogte gehouden en input opgehaald.

In het concept-advies is de ambitie voor meer differentiatie in de specialistenfase opgenomen, waarbij een specialisme voor medische psychologie, soma en psyche binnen diverse werkvelden beschreven staat. Wij als sectie PAZ zijn daar erg blij mee en werken met hoogleraren graag verder aan het ontwikkelen hiervan. Een zorg in het geheel die we met het NIP gedeeld hebben, is de positie van de masterpsycholoog kind en jeugd tegenover de master orthopedagoog.

Het concept-advies is vanuit de stuurgroep besproken met diverse gremia en het definitieve advies bevat dus mogelijk nog wijzigingen. Er verschijnt later deze zomer een nieuwe versie en die zullen we opnieuw bestuderen. Input is van harte welkom.
Lees het nieuwsbericht  
Cao-nieuws

Er wordt hard gewerkt aan de cao voor universitaire centra. De FBZ heeft om input gevraagd aan alle leden die bij hen bekend zijn. Heb je geen mail ontvangen en wil je wel graag input leveren, neem dan contact op met paz@psynip.nl
Daarnaast is er recent activiteit geweest rondom de zorgbonus voor de COVID periode. De vraag aan FBZ is voor welke beroepsgroepen dit precies gaat gelden en hierin samen op te trekken.

 
Mini-inventarisatie: 'Werken als psycholoog binnen de huidige omstandigheden'
 
Er zijn vanuit de Landelijke Werkgroep CardioPsychologie (LWCP) een aantal vragen naar voren gekomen waarop jullie input wenselijk is:
  • Met welke e-health applicaties (beeldbelprogramma’s, apps) zijn er goede ervaringen?
  • Wie heeft er ervaring met het online aanbieden van de stressmanagement-PEP? Zo ja, hoe ziet dit eruit/wat is de rol van de psycholoog/belasting, etc.
  • Wie heeft er ervaring met (organisaties die) een online leefstijl-PEP aanbieden? Zo ja hoe zit dit eruit/wat is de rol van de psycholoog/belasting, etc.
Mocht je antwoord hebben op een of meerdere van deze vragen, dan kan de reactie gemaild worden via: LWCP.NIP@outlook.com. De antwoorden zullen centraal teruggekoppeld worden.
Leestips - leuk om te lezen!
 
Brief gezondheidsraad rondom soma en psyche 
De gezondheidsraad adviseert om te verkennen hoe een integrale benadering
van psychische en lichamelijke aandoeningen gestimuleerd kan worden.

Dossier burn-out van de sectie Arbeid & Organisatie
Elk geval van burn-out zou een reden moeten zijn om de werkorganisatie tegen het licht te houden. Zoals het ook zo mooi verwoord staat in ons Manifest: Omarm elke uitgevallen medewerker, want hij is de kanarie in de mijn. Hierbij staat de interactie tussen mens-organisatie-privé dus centraal. Want burn-out is veel meer dan een individueel probleem. Organisaties waar medewerkers uitvallen moeten ook bij zichzélf te rade gaan.”

Agenda
Bekijk de volledige NIP-agenda  
3
jul
Webinar Functiebeschrijving en -waardering klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog - Wil jij jouw functiebeschrijving en -waardering actualiseren? En hierover het gesprek aangaan intern? Volg dan dit webinar!
jun / aug
Online opleiding e-health voor zorg- en hulpverleners - Wil jij leren hoe je online en blended begeleiding succesvol kunt inzetten in je (eigen) praktijk? Dat kan met deze online opleiding van vier dagdelen, inclusief online oefentraject.
2
okt
Save the date - Gezamenlijk congres met secties Neuropsychologie en Revalidatie, tevens ledenvergadering. Meer informatie volgt.
nov /  mrt
Angst na kanker - Angstklachten na ziekte komt voor bij een op de drie kankerpatiënten. In deze cursus leer je angsten herkennen en behandelstrategieën toepassen, aan de hand van het acroniem HOPPA: Herkennen, Onderzoeken, Praten, Proberen en Accepteren.
20
nov
Postmaster cursus medische psychologie - Hoe bied je psychosociale begeleiding aan mensen die geconfronteerd worden met een ernstige chronische somatische aandoening als kanker of MS? Leer hoe je hen en hun naasten ondersteunt tijdens alle fasen van het ziekteproces en daarna.
13
jan
Mindfulness Based Cognitieve Therapie in een medische setting - Met Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) leer je cliënten omgaan met stress, vermoeidheid en pijn. In deze cursus leer je hoe je MBCT inzet als therapeutische techniek in een medische setting. 

+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2020 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin