En: Revalideren na COVID-19 online lezen  |  afmelden
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief sectie Revalidatie
april 2020
 
 
Van het bestuur
Onze werkzaamheden zijn (net als die van velen) veranderd met collega’s en revalidanten op afstand, veel meer (beeld)bellen en e-healthgebruik, inzet op de COVID-19 afdelingen, psychosociale supportteams voor collega’s en andere invalwerkzaamheden die nodig kunnen zijn bij ziekte van collega’s. Hierbij komen ook vragen naar boven zoals: welke beeldbelopties zijn AVG-proof? Welk behandelprogramma kunnen we mensen aanbieden na hun IC-opname met COVID-19? Covid-19 is dan ook het thema van deze vervroegde nieuwsbrief met informatie speciaal voor revalidatiepsychologen. Aan bod komen diverse zaken aan bod, waaronder het concept behandelprogramma COVID-19 POST IC van de Hoogstraat. 

Ondertussen gaan de werkzaamheden van de sectie Revalidatie van het NIP ook aangepast door. Zo hebben we onze bestuursvergadering digitaal laten doorgaan. Via deze weg melden we jullie graag het mooie nieuws dat Carin Schröder ons bestuur wil komen versterken. Zij draait alvast mee in het bestuur en we hopen dat ze tijdens de volgende ALV door de leden ingestemd wordt.

We hopen dat jullie nog niet helemaal verzadigd zijn van al het corona-nieuws en dat deze nieuwsbrief kan helpen in onze werkzaamheden als revalidatiepsychologen in deze bizarre tijden.

Voor nu en de komende periode: veel succes, beterschap waar nodig en ook veel teamspirit gewenst!

Marianne Hofman
GZ-psycholoog, Bestuurslid sectie Revalidatie

Redactieleden
Marthe Ford: m.ford@heliomare.nl
Evelien Kums: e.e.m.kums@umcg.nl
Hannie van Beers: h.vanbeers@mariendael.nl
Elze Wijnalda: e.wijnalda@basaltrevalidatie.nl
Mariska Peeters: sisrevalidatie@gmail.com
Bekijk ook het NIP coronadossier Revalidatie  
Post Intensive Care Syndroom
Een verblijf op de Intensive Care is een heftige ervaring. Velen hebben dan ook na ontslag uit het ziekenhuis nog fysieke, cognitieve en/of psychische klachten. Deze verzameling van symptomen wordt het Post Intensive Care Syndroom genoemd, of PICS. Het aantal patiënten met deze klachten groeit in deze periode sterk, waardoor het belangrijk is een duidelijk beeld van de klachten te krijgen.

Via onderstaande links kun je een podcast luisteren over 
de impact van een IC-opname op patiënt en familie (NPO), een podcast over hoe revalidatiecentra zoals Vogellanden omgaan met patiënten die van de Intensive Care af komen (BNR). Ook kun je ervaringsverhalen en feiten over PICS lezen. Daarnaast kunt je op de site van IC Connect terecht voor informatie en folders voor PICS en PICS-F (patiënten en familie).
Podcast NPO  
Podcast BNR  
Ervaringsverhalen & feiten  
Informatie en folders  
 
Zorg voor jezelf en elkaar
 
Op verschillende plekken wordt er vanuit de vakgroep psychologie, al dan niet in samenwerking met andere disciplines, gezocht naar manieren om elkaar te steunen. De overheid heeft een mooi document opgesteld met tips & adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals. Dit bevat een telefonisch spreekuur voor medewerkers, een buddysysteem, gezamenlijk de dag opstarten en afsluiten: wanneer doe je wat? Lees hier een mooi voorbeeld van hoe Basaldit heeft opgezet, de aanbevelingen vanuit het CO-FIT rapport UMC Utrecht / HU en welke strategieën uit de cognitieve gedragstherapie ons kunnen helpen.
Neuropsychologische diagnostiek op 1,5 meter?
 
De richtlijnen zijn duidelijk: houd afstand! Maar hoe doen we dat bij een neuropsychologisch testonderzoek? De meeste centra doen geen poliklinische testafnames meer, voor de kliniek wordt vaak een uitzondering gemaakt met extra hygiënemaatregelen. Het zou mooi zijn als we in de (nabije) toekomst ook digitaal een NPO af kunnen nemen. Voor screening op cognitief verval is de TICS-M beschikbaar, die telefonisch afgenomen kan worden. Om te screenen op emotieherkenning is via metrisquare de Emotion Recognition Task (ERT) beschikbaar. En met de Amsterdam Cognition Scan kunnen verschillende cognitieve domeinen op afstand gescreend worden. Helaas is een volledig NPO op afstand voor diagnostische doeleinden op dit moment onvoldoende valide en betrouwbaar om conclusies te kunnen trekken.
Bekijk ook het NIP coronadossier neuropsychologie  
Neuropsychologische diagnostiek in tijden van corona (NVN)  
Meer info over hersenschade na COVID-19
Een coronapatiënt werd met hoge koorts, een dubbele longontsteking en een ernstig zuurstoftekort in coma gebracht. Hij overleefde het.
Revalidatiearts Paulien Goossens vertelt wat ernstig zuurstoftekort en beademing door het COVID-19 virus met je hersenen doet.
Lees het artikel  
 
REACH Toolkit
Het REACH (Rehabilitation After Criticial Ilness and Hospital discharge) netwerk heeft een handige post-intensive care toolkit ontwikkeld die ondersteuning kan bieden bij de paramedische behandeling van COVID-19 na ontslag uit het ziekenhuis, met onder andere patiëntenvoorlichtingsfilmpjes.
Post intensive care toolkit  
 
Standpunt: 'Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19'
Op initiatief van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten het Standpunt ‘Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19’ opgesteld. De aanbevelingen in dit standpunt zijn gebaseerd op de expert opinion van werkgroepleden, die grotendeels 25 gestoeld is op de literatuur over nazorg voor non-COVID-19 IC-patiënten. Dit aangezien er nog niet genoeg wetenschappelijke literatuur beschikbaar is wat betreft de effectiviteit van specifieke (revalidatie)behandelingen.
Lees het hele standpunt  
 
Behandelprogramma COVID-19 na langdurige ic-opname
 
Na langdurige IC opname hebben veel patiënten nog een weg te gaan: forse deconditionering, pulmonale problematiek en psychische problemen waarvoor een revalidatietraject hard nodig is. In De Hoogstraat is op basis van de huidige stand van zaken een goede opzet voor een multidisciplinair behandelprogramma gemaakt. Voor de revalidatiepsycholoog betekent dit o.a. standaard screenen op cognitieve beperkingen, stemmingsklachten en PTSS.
Lees het behandelprogramma  
Interessante webinars om terug te kijken
 
Helaas geen symposia in deze tijd. Wel zijn er veel interessante webinars, om (terug) te kijken vanuit de luie stoel!

Ervaringen medische psychologie met corona
Kennis en ervaring vanuit het JBZ ziekenhuis
Webinar International Neurpsychological Society over teleneuropsychology


Op vrijdag 1 mei organiseert het NIP, samen met de LVMP en de NVGzP een webinar over nazorg van COVID-19 patiënten. Houd je mailbox volgende week in de gaten om je aan te melden.

Kijk hier voor nog meer webinars  
Werken tijdens COVID-19 - interview met Caroline van Geenen, GZ-psycholoog, medische psychologie
In het Jeroen Bosch ziekenhuis is een Mental Support Team opgezet, bestaande uit geestelijk verzorgers (GV), GZ-psychologen, Medisch Maatschappelijk werk (MMW) en Bedrijfsmaatschappelijk werk. Er is een verdeling gemaakt in het ondersteunen van patiënten, familie en personeel. De geestelijke verzorging begeleidt dagelijks patiënten op de COVID-19 afdelingen. Medische Psychologie wordt op aanvraag ingezet als er onrust, angstklachten of mogelijk een delier speelt.
Lees verder  
Column: Van een afstandje - Niels Farenhorst
Corona, revalideer ons
Er kwam een golf op ons af. Eerst leek die nog ver weg. Maar door alle bewegingen in de wereld was zij sneller dan verwacht hier: corona. Al weken lang gaat het in de media bijna nergens anders over. Zij zit in onze gedachten en gesprekken. We kunnen haar niet negeren of laten verdwijnen. Het doet denken aan de bekende uitspraak: “We kunnen de golven niet bedwingen, maar we kunnen wel leren surfen”. Dat betekent ook “leren leven met”. En inmiddels komt er een golf richting de revalidatie op gang. Er is en wordt gewerkt aan post-IC revalidatie richtlijnen. Veel ex-coronapatiënten moeten revalideren. Maar ook wij, de samenleving en wellicht de mensheid moet revalideren.
Lees de column van Niels  
 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2020 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin