En: kijk het webinar over corona terug! online lezen  |  afmelden
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief PAZ
april 2020
 
 
COVID-19 en de implicaties voor de medische psychologie 
Het coronavirus heeft op verschillende manieren invloed op de medische psychologie en roept veel vragen op. Welke keuzes maak je als afdeling ten aanzien van je patiëntenzorg en (ziekenhuis)beleid? Hoe geef je zorg op afstand het best vorm, nu face-to-face contact in verband met social distancing zoveel mogelijk wordt afgeraden? Heeft de huidige situatie gevolgen voor het registreren van verrichtingen en de financiering? En wat zijn de do's and don'ts als het gaat om het verlenen van psychosociale hulp en behandeling tijdens of na een crisis als deze, waarin veel patiënten afgezonderd worden van naasten-contact?  

Om psychologen werkzaam in het ziekenhuis zo goed mogelijk te informeren aangaande deze vraagstukken en meer is er op de website van de LVMP een COVID-19 dossier geopend. In dit dossier vindt een ieder via verschillende subdossiers informatie over patiëntenzorg, beleid, e-health, beeldbellen, wetenschap, peer- en familie support en andere zaken. Op deze manier hopen we collega's houvast te bieden in deze roerige tijd en te voorkomen dat mensen het wiel opnieuw moeten uitvinden. Alle informatie is voor zowel leden van de LVMP/PAZ en als niet-leden beschikbaar

Ook op de website van het NIP staat een uitgebreid corona-dossier.
We proberen de dossiers, tussen de normale werkzaamheden door, zo up-to-date mogelijk te houden.

Heeft u zelf nuttige informatie betrekking tot een van de genoemde, of een andere COVID-19 relevant onderwerp? Mail dan naar pr@lvmp.nl

We zijn onder andere op zoek naar collega's in ziekenhuizen die al verder zijn in het vormgeven van medewerker- en familie ondersteuning, alsmede zorg- en informatieverstrekking in de palliatieve fase. 

We moeten het samen doen!

Bekijk het COVID-19 dossier van de LVMP  
Bekijk het NIP corona-dossier  
Kijk het geslaagde webinar over corona en medische psychologie
 
De Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologen en haar specialismen (NVGzP) organiseerden op vrijdagmiddag 27 maart 2020 voor hun leden een webinar over corona en medische psychologie. Meer dan 700 collega-psychologen logden in, dus we kunnen wel stellen dat er behoefte was aan het uitwisselen van deze informatie. In dit webinar hebben collega’s uit diverse ziekenhuizen uit het zuiden van het land gesproken over hun ervaringen met het Corona-virus tot nu toe. Gezien de ervaring die zij de afgelopen weken hebben opgedaan, kunnen zij de collega’s in de rest van het land behulpzaam zijn.

Aan bod kwam: hoe is de psychosociale zorg georganiseerd, wat zijn de do’s and don’t, hoe ondersteun je elkaar? Ook werden vragen van deelnemers beantwoord. Belangrijke les: geen psychologische debriefing, maar laagdrempelig aanwezig zijn en psycho-educatie geven.

Kijk hier het webinar terug  
COVID-19: Peer support in het ziekenhuis
 
‘Peer support’ is van groot belang in het welbevinden van zorgverleners in situatie van medische incidenten, calamiteiten of zoals bij corona: een zich geleidelijk voltrekkende dramatische gebeurtenis met dezelfde psychologische impact. We hebben literatuur en protocollen verzameld over dit onderwerp. Van onze collega’s uit het Franciscus Gasthuis & Vlietland ontvingen we veel informatie, waarvoor dank!
Lees verder  
Financiering
Telefonische intakes, behandelcontacten en uitslaggesprekken in verband met de coronacrisis worden gewoon geregistreerd alsof de patiënten op de poli zijn geweest. Je hoeft hierbij dus niks anders te doen dan normaal en dus niet met code 194155 (Gegevensbeheer) te registreren.

Waarom?

  • Dit doet meer recht aan de geïnvesteerde tijd, zeker als je voor de registratie alleen gebruik kan maken van normtijden.
  • Dit blijft zorgen voor correcte aantallen van intakes, behandelingen en dergelijke.
  • Het heeft op deze manier in de DBC-zorgproducten geen financiële consequenties (als ze dat al zouden kunnen hebben). De kernverrichtingen blijven immers op een herkenbare manier geregistreerd (en gekoppeld aan een somatische DBC) worden.

    Je kunt gegevensbeheer natuurlijk wel registreren wanneer je de patiënt alleen zakelijk (dus niet inhoudelijk) aan de lijn hebt, bijv. om een behandelcontact om te zetten naar een TC.
 
Samenwerking met secties Neuropsychologie en Revalidatie
We zijn in samenwerking met de secties Neuropsychologie en Revalidatie mogelijkheden aan het onderzoeken tot het gezamenlijk organiseren van een congres in het najaar van 2020. We zijn nog op zoek naar collega’s die hieraan willen bijdragen. Daarnaast gaan we samenwerken ten aanzien van richtlijnen. Ook gaan we de komende tijd na hoe we elkaar kunnen versterken op thema’s als onderwijs en FWG-inschaling.
Meehelpen met de organisatie van het congres? Meld je aan  
Kort nieuws
- We kijken terug op een mooi jaarcongres van het NIP, waar het brein centraal stond.

- De speerpunten voor 2020 zijn geformuleerd in het document Jaarplan PAZ 2020 (pdf) en de Begroting 2020 (excel). 

- De PAZ ledenvergadering van 15 mei en inhoudelijk congres over e-health zijn tot een later moment uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen omtrent het corona virus.

- We hebben de wens een informatiefilmpje over medische psychologie te maken die ten eerste bruikbaar is voor promotie onder studenten/opleidingen en daarnaast gebruikt kan worden voor patiënten/in behandelcontact. Hiervoor zijn we op zoek naar participanten. Enthousiast geworden? Aanmelden kan via paz@psynip.nl

 
Verslag naar aanleiding van jaarlijkse bijeenkomst voorzitters van werkgroepen en commissies
Op 18 februari zijn de voorzitters van de werkgroepen en commissies bij elkaar geweest om de stand van zaken weer te geven. Er is hard gewerkt afgelopen jaar.

Op het gebied van kwaliteit meldde de commissie intensieve deelname aan richtlijnen. We gaan hiervoor intensiever samenwerken met andere secties en de leden sneller benaderen om input te leveren. Daarnaast zoeken we nieuwe leden voor deze commissie.

Onze veldnorm is inhoudelijk al een tijdje klaar maar we proberen deze voor te bereiden om op te laten nemen bij ZIN. We zijn druk bezig met de beschrijving van clinical practices waarvan de eerste in het voorjaar gepresenteerd gaan worden.

De commissie financiering heeft sinds vertrek van de voorzitter niet stilgezeten maar afgelopen maanden geen bijeenkomst gehad. Er is hard gewerkt aan presentaties op het najaarscongres.

De landelijke werkgroep cardiopsychologie is bezig met een update van de leefstijl training en het passend maken van een online module.

Leden gezocht voor de commissie richtlijnen

Ben je geïnteresseerd in de kwaliteit van de medische psychologie en behoud daarvan binnen de gezondheidszorg? Dan is de richtlijnencommissie misschien wat voor jou!

Je bekijkt welke aanvragen er aan de LVMP of PAZ worden gedaan, zet vragen uit bij de leden (via het secretariaat) en bundelt het commentaar. Leerzaam om deze kwaliteitsstandaarden te zien langskomen en zo bij te dragen aan de richtlijnen van diverse specialismen (somatiek, GGZ en specifiek medische psychologie).

De leden van de commissie hebben voornamelijk via mail en telefonisch contact.

De richtlijnencommissie is op dit moment een gezamenlijke commissie van de LVMP en de sectie Psychologen Algemene Ziekenhuizen van het NIP. Bij de ontwikkeling, beoordeling of becommentariëring van richtlijnen wordt dan ook zowel namens de LVMP als het NIP de bijdrage geleverd. Zo nodig kunnen LVMP en NIP ook apart opereren.

Belangstelling?
Bel 06 55 25 65 59 of mail paz.lvmp.richtlijnen@gmail.com
 
 
Agenda
In verband met de corona-maatregelen zijn alle NIP-bijeenkomsten tot (in ieder geval) 1 juni geannuleerd. Per bijeenkomst wordt beoordeeld of deze digitaal kan plaatsvinden. 

De vergaderingen van PAZ gaan door via beeldbellen.
Bekijk de volledige NIP-agenda  
15
mei
UITGESTELD
Ledenvergadering PAZ/LVMP

12
jun
Angst na kanker
Angstklachten na ziekte komt voor bij een op de drie kankerpatiënten. In deze cursus leer je angsten herkennen en behandelstrategieën toepassen, aan de hand van het acroniem HOPPA: Herkennen, Onderzoeken, Praten, Proberen en Accepteren.
20
nov
Ledenvergadering PAZ/LVMP
13
jan
Mindfulness Based Cognitieve Therapie in een medische setting
Met Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) leer je cliënten omgaan met stress, vermoeidheid en pijn. In deze cursus leer je hoe je MBCT inzet als therapeutische techniek in een medische setting. 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2020 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin