En: promotieonderzoek uitgelicht online lezen
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief Neuropsychologie
februari 2020
NIP-nummer onbekend
 
 
8 mei: Masterclass Neuropsychologische diagnostiek 
Waar loop jij tegen aan bij neuropsychologische diagnostiek? Heb jij behoefte om af en toe te sparren met ervaren collega’s en je verder te bekwamen op dit gebied? Kom dan op 8 mei naar de Masterclass Neuropsychologische diagnostiek en breng je casus in! Klinisch Neuropsycholoog Frank Jonker en GZ-psycholoog i.o. tot Klinisch Neuropsycholoog Anne Buunk verzorgen deze interessante middag.
Ontdek het programma  
Uitgelichte promoties binnen de Neuropsychologie
Graag zetten we onlangs gepromoveerde neuropsychologen in het zonnetje om ze te bedanken voor een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van ons werkveld. Het bestuur van de sectie Neuropsychologie feliciteert Frank Jonker, Esther Habets, Niki Kuin en Jeroen Kok (v.l.n.r.) van harte met hun promoties!Frank Jonker - Forse gedragsveranderingen bij letsel aan het voorste deel van de hersenen
Klinisch Neuropsycholoog Frank Jonker promoveerde op 7 november aan de VU. Uit het onderzoek blijkt dat schade aan de prefrontaalkwab, inclusief de orbitofrontaalkwab (OFC), sociale gedragsproblemen veroorzaakt zonder executieve functiestoornissen. 
Lees verder

Esther Habets - Cognitief functioneren bij patiënten met een hersentumor
GZ-psycholoog i.o. tot Klinisch Neuropsycholoog Esther Habets promoveerde op 6 februari aan de Universiteit Leiden. Een belangrijke bevinding was dat een hoog percentage van patiënten neurocognitieve stoornissen had veroorzaakt door de tumor zelf, ongeacht het soort tumor.
Lees verder

Niki Kuin - Agressie bij gevangen
Klinisch Neuropsycholoog Niki Kuin promoveerde op 20 februari aan de VU. Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de gevangenen die deelnam aan haar onderzoek, ooit in het leven enige vorm van traumatisch hersenletsel had opgelopen en dat deze gevangenen een hogere mate van agressie lieten zien dan gevangenen zonder hersenletsel. 
Lees verder

Jeroen Kok - Effect van kleinschalige dementiezorg
Klinisch Neuropsycholoog Jeroen Kok promoveerde op 21 februari aan de VU. Het onderzoek laat weinig tot geen verschillen zien in de mate van gedragsproblematiek en kwaliteit van leven van mensen met dementie wanneer grootschalige gespecialiseerde centra worden vergeleken met kleinschalige gespecialiseerde centra. 
Lees verder


Ken of ben jij iemand die binnenkort promoveert of onlangs is gepromoveerd op een thema binnen de neuropsychologie? Laat het ons weten via neuropsychologie@psynip.nl
12 maart: Bijeenkomsten psychologen in de medische staf
Hoe krijg je als specialist meer invloed op beleid? Hoe kun je beter je plek opeisen als lid van de medische staf in je instelling of ziekenhuis? Het NIP en de NVGzP gaan hierover op donderdag 12 maart graag met je in gesprek. Hierbij nodigen wij je uit om mee te denken en beslissen over hoe wij als NIP dit voor jou kunnen bewerkstelligen.
Meld je aan vóór 9 maart  
 
Inschaling opleidelingen binnen de GGZ
 
Ben je voor 1 juni 2019 begonnen aan de GZ/KNP/PT opleiding binnen de GGZ en was je op 1 juni 2019 nog bezig met de opleiding? Dan is dit nieuwsbericht over je inschaling wellicht interessant voor je! NIP en NVGzP zijn van mening dat opleidelingen die voor 1 juni 2019 reeds in opleiding waren, alsnog met ingang van 1 juni 2019 ingeschaald dienen te worden volgens het inpassingsnummer waar de opleideling op 1 juni 2019 in hadden moeten zitten. Houd voor een update rondom dit onderwerp de website, sociale media en de nieuwsbrief van het NIP in de gaten.
Lees het nieuwsbericht  
Accreditatiepunten nodig voor herregistratie Klinisch Neuropsycholoog?
 
De NIP sectie Neuropsychologie verzorgt standaard voor NIP-leden de accreditatie-aanvragen voor de Europese congressen van de FESN en INS. De symposia die door de sectie worden georganiseerd zijn altijd geaccrediteerd. Wist je dat we ook andere symposia accrediteren op aanvraag? Alle NIP-leden kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Bekijk daarvoor de accreditatieprocedure en voorwaarden op onze website.
Dien meteen je aanvraag voor 2020 in!  
 
Onderhandelaarsresultaat nieuwe Cao Ziekenhuizen
 
In januari en februari hebben we als cao-partijen hard gewerkt aan het omzetten van het onderhandelaarsresultaat voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen in een cao-tekst. De verwachting is dat de definitieve cao-tekst begin maart voor iedereen beschikbaar is. Op de website van FBZ (de partij waar het NIP lid van is) staat onderstaand bericht over de vastgestelde cao-tekst.
Lees de uitkomsten van de onderhandelingen over de Cao Ziekenhuizen  
Voor welke NIP-bijeenkomst schrijf jij je in?
3 maart - Neurocognitieve test voor de forensische diagnostiek (gratis voor NIP-leden)

12 maart - Bijeenkomst Psychologen in de medische staf

12 maart - Seksualiteit bespreekbaar maken, door Ellen Laan

20 maart Experts uit het binnen- en buitenland brengen je op de hoogte van de huidige stand van zaken t.a.v. pijn en behandeling bij kinderen, volwassenen en ouderen tijdens het PA!N-congres. Het NIP is lid van de Pijn Alliantie in Nederland (PA!N).

8 mei - Masterclass Neuropsychologische Diagnostiek

 
Lees het Tijdschrift voor Neuropsychologie nu ook online!
 
Sinds 1 januari 2019 kan je als NIP-lid ook online inloggen en de artikelen van het Tijdschrift Neuropsychologie digitaal inzien. Heb je nog geen inlog ontvangen? Vraag die dan alsnog aan via ledenadministratie@psynip.nl
Vergroot je netwerk!
Samen met 1000 andere sectie Neuropsychologie leden op de hoogte zijn van het laatste sectienieuws?
Volg ons op LinkedIn  
 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2020 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin