online lezen  |  afmelden
Nederlands Insituut van Psychologen
 
 
A&O-items november 2019
Van de redactie
Het is herfst, verzucht Sandra Rethmeier, is zij op weg naar een depressie? Monique Bekker wist het zeker: ACT voor groepen moest er komen. Godfried Westen behandelt de impact van omstandigheden en cultuur van een bedrijf op het welbevinden van medewerkers. Joke Tacoma’s nieuwsgierigheid is sterker dan haar ratio. Ana Bloemraad ziet werk als een manier om onze waarden te verwezenlijken. ‘Werken met dankbaarheid werkt’, stelt Angela Koolmees. En Huibrecht Boluijt legt uit hoe angst de wetenschap kan verdringen.
Margreet de Jonge
Na succes A&O-Summerschool nu ook een Winterschool
Wegens het grote succes van de A&O-Summerschool organiseert de NIP-sectie A&O komende winter de A&O-Winterschool. Acht inhoudelijke nascholingsdagen van hoge kwaliteit op postmasterniveau. De Winterschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O- en A&G-psychologen.
Houd voor de overige dagen en inschrijven de NIP-agenda en A&O-LinkedIn-pagina in de gaten!
Op weg naar depressie? 
Sandra Rethmeier
In de herfst komt er een claustrofobisch gevoel over me heen. Ben ik op weg naar een depressie? Of is het gewoon de winterblues.

Lees verder  
 
ACT in groepen, hoe doe je dat?
Monique Bekker
Toen ik enkele jaren geleden met Acceptance en Commitment Therapy (ACT) in aanraking kwam, was mijn grootste wens om de principes van ACT in te zetten in groepen.

Lees verder  
 
Welbevinden voor teams (3) – Persoon én omgeving
Godfried Westen
Welbevinden is een onderwerp dat voortdurend de aandacht zou moeten hebben. Zo ook de impact van omstandigheden en cultuur van een bedrijf op het welbevinden van medewerkers.

Lees verder  
 
Nieuwsgierig
Joke Tacoma
Als ik met mijn klanten praat over timemanagement, vraag ik altijd wanneer ze op hun helderst zijn en wanneer ze een dip hebben. Wat betekent dat voor het werk dat je moet doen?

Lees verder  
 
Werk als waarde
Ana Bloemraad
Werk werd lang gezien als een ruilmiddel, als een manier om dagelijkse kost te verdienen. Maar als geld verdienen de enige reden om te werken zou zijn, zouden er bijvoorbeeld geen vrijwilligers zijn.

Lees verder  
 
Werken met dankbaarheid werkt
Angela Koolmees
Het is weer bijna het einde van het jaar. Op alle vlakken is het nu een tijd om het afgelopen jaar de revue te laten passeren. Daarmee ook hoe het jaar voor onszelf is geweest.

Lees verder  
 
Angst verdrijft wetenschap
Huibrecht Boluijt
In het huidige tijdgewricht wordt de klimaathype nogal eens vergeleken met religie. Op dramatische en profetische wijze worden waarheden gepredikt. Psychologische tendensen zetten daarbij de wetenschap onder druk.
Lees verder  
 
Wilmar Schaufeli geridderd
Professor Wilmar Schaufeli is met emeritaat en benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij behoort tot een van de meest toonaangevende wetenschappers op het gebied van de psychologie en arbeid, organisatie en gezondheid. Bron UU
foto: René Hendriks
Lees verder  
 
NIP Jaarcongres 2020 - Het Brein
14 februari 2020: Den Bosch
Hersenonderzoek gaat het denken over de mens en het vakgebied van de psychologie steeds meer beïnvloeden. Van de vorming van relaties en verbindingen in de eerste levensfase, via het zelf sturen van onze aandacht, tot gedragsbeïnvloeding via management of marketing. Tijdens het NIP-congres over het brein gaan we het hele spectrum langs. Drie vooraanstaande sprekers delen hun kennis!
Lees verder  
Nieuws
Terugblik: Statushouders aan het werk
Hoe kan psychologie bijdragen aan een grotere deelname van vluchtelingen aan de arbeidsmarkt? Dat werd besproken tijdens de NIP-meeting op 7 november 2019. Bron: NIP

Besluitvormingsproces in organisaties
Wat heeft groepsdynamiek voor invloed op besluitvormingsproces in organisaties? Agota Szabo onderzocht dit en keek daarbij met name naar de toepassing van bestuurspraktijken op ziekenhuisbesturen zonder winstoogmerk. Bron: VU

Groeiend aantal werknemers krijgt in nabije toekomst een digitale collega
Het groeiend aantal robots, ook wel digitale werknemers genoemd, wijst op een fundamentele verschuiving in de richting van verregaande samenwerking tussen mens en machine zo blijkt uit wereldwijd onderzoek naar de toekomst van werk. Bron: HRpraktijk

‘In een veilige sfeer durf je schaamteloos hulp te vragen’
In een vergadering van een hooggeleerd gezelschap hoorde Aukje Nauta een duur woord vallen. Ze durfde niet te vragen wat het betekende. ‘Dit is dus werkschaamte’, zegt de hoogleraar in haar XpertHR College. Bron: XpertHR

Kantoormedewerker van de toekomst: gaan we er echt zo beroerd uitzien?
Een Britse futuroloog bouwde een kantoormedewerker van de toekomst. De levensechte pop schetst niet bepaald een vrolijk beeld van onze gezondheid en ons uiterlijk. Bron: Volkskrant 

Bestaat werkstress nu wél of niet?
Ja, werkstress bestaat, als een ervaren realiteit. En op deze realiteit kunnen wij meer invloed uitoefenen dan we vaak denken. Bron: ArboNed

Geef mensen weer perspectief op hun loopbaan
Onzekerheid over een baan geeft stress en vermindert de procativiteit van mensen. Jessie Koen en Maarten van Bezouw onderzoeken hoe je de negatieve spiraal van onzekerheid en passiviteit kunt doorbreken en kwetsbare mensen meer zekerheid in hun loopbaan kan geven. Bron: UvA

Bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten
In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. En de kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar. Hoewel werkgevers verschillende maatregelen treffen om werkstress te voorkomen is dat nog niet altijd genoeg. Bron: TNO

Werkstress beroepsziekte nummer één? Onmogelijk!
Werkstress beroepsziekte nummer één? Jan Machek, registerpsycholoog Arbeid & Organisatie gelooft er niets van. Als we spreken over werkstress, gaat het over psychische stress. Bron: Trouw

Het moet niet ‘robot says no’ worden
Gaan robots steeds meer banen overnemen? En misschien zelfs morele beslissingen nemen? Drie wetenschappers delen hun visie en leggen uit waarom we wel moeten veranderen, maar niet hoeven te vrezen. Bron: EU

Oratie: inzichten en tips voor succesvol ouder worden op het werk
Succesvol ouder worden op het werk en duurzaam inzetbaar blijven, hoe doe je dat? Prof. dr. Annet de Lange ziet een belangrijke rol voor zelfmanagement. Tijdens haar oratie  op 1 november 2019 gaf zij praktische handvatten, kennis en inzichten. Bron: OU

Wat doen werknemers om een burn-out te voorkomen?
Hoe proberen werknemers die last hebben van spanning en stress zelf een burn-out te voorkomen? Met die vraag ging buitenpromovenda Madelon Otto op onderzoek uit. Want er is al veel studie verricht naar preventie door werkgevers. De aanpak door werknemers zelf is echter minder belicht. Bron: OU

Emotionele intelligentie: vraag verzesvoudigt door opkomst AI en automation
Hoewel de vraag naar EI-vaardigheden de komende 3-5 jaar zal verzesvoudigen, hebben werving en training hiermee geen gelijke tred gehouden. Bron: Capgemini

Mensen managen in een flexibele arbeidsmarkt
Eloisa Federici bekeek wat er vanuit HRM-perspectief gedaan kan worden om de arbeidsrelaties van mensen in niet-traditionele werkomstandigheden in goede banen te leiden. Bron: UvA

Anti-discriminatiewet een zegen voor de arbeidsmarkt
Het wetsvoorstel toezicht discriminatievrije werving en selectie van staatssecretaris Tamara van Ark legt grote druk op werkgevers. Als ze discrimineren bij sollicitaties riskeren ze een hoge boete. Een zegen voor de arbeidsmarkt, volgens hoogleraren Marise Born en Rob Meijer en Paul Kop, voorzitter sectie A&O NIP. Bron NIP

Kwart van werkenden zal uitvallen door stress, Arbo Unie luidt noodklok
Als we niets doen, zal in 2030 een kwart van de werkenden minder kunnen werken door stress en overbelasting. Willem van Rhenen, hoogleraar en stressexpert bij Arbo Unie, luidt de noodklok. Bron: AD

Werknemers willen weer waarde(n)vol werk
Wanneer mensen werkloos raken, verliezen ze niet alleen hun baan maar ook waarden die nauw met werk samenhangen. Waarden die juist hoog op de politieke en sociale agenda (hadden) moeten staan. Dat is ook wat de werk(zoek)ende mens tegenwoordig wil, betoogt Jac van der Klink in zijn afscheidsrede. Bron: Tilburg University

Onze percepties, relaties en emoties beïnvloeden de samenwerking in het dagelijks leven
Samenwerking is van cruciaal belang in onze samenleving, maar er zijn veel gevallen waarin de samenwerking minder wordt. Om beter te begrijpen hoe samenwerking tot stand kan worden gebracht, keek Catherine Molho naar de dagelijkse interacties in grote Nederlandse samples. Bron: VU

Werkgevers zien balans werk en privé als hun verantwoordelijkheid
Steeds meer werkgevers vinden het hun verantwoordelijkheid om de combinatie arbeid en privé te faciliteren. Maar dat is niet altijd mogelijk. Een groot deel van de werkgevers is bijvoorbeeld niet positief over deeltijdwerk op leidinggevend niveau. Bron: SCP

Nationale (Ont)Regelmonitor: zorgverleners ervaren nauwelijks afname regeldruk
De toename van de regeldruk in de zorg lijkt te stagneren, maar zorgverleners ervaren nauwelijks vermindering in de praktijk. Dit is een van de uitkomsten van de Nationale (Ont)Regelmonitor. Bron: VvAA

Medewerker die buiten werktijd onbereikbaar is, is niet lui maar gezond
In het nieuwe cao-akkoord voor de gehandicaptenzorg zijn werknemers niet meer verplicht om buiten werktijd te reageren op apps of oproepen. Bron: NOS
 
Boek A Skeptic's HR Dictionary
Onlangs vond de feestelijke lancering plaats van het belangwekkende boek ‘A Skeptic’s HR Dictionary: The ultimate self-defense guide for CEOs, HR professionals, I/O students and employees’ van Patrick Vermeren. Paul Kop, voorzitter NIP-sectie A&O, stelt in het Voorwoord: ‘Patrick Vermeren opent in zijn boek de schatkist van de (A&O-)psychologie en onthult de schoonheid van ons vakgebied.’
Boeken
Talent is goed, ambitie is beter
Lidewey van der Sluis
Dit boek gaat over talentmanagement in de meest zuivere vorm. Het beschrijft wat het is, waarom het in een organisatie van levensbelang is, en waar het om vraagt.


De empathische organisatie - Zo word je de uitblinker waar iedereen bij wil horen
Henk Noort
Het vermogen om zich te verplaatsen in de positie van klanten, medewerkers en andere stakeholders is binnen veel organisaties onvoldoende ontwikkeld. En empathie is nu juist een cruciale succesfactor...

Organisatievibe – Energie als het vertrekpunt van verandering en innovatie
Arjen Banach
Hoe bouw je een cultuur waarin professionals energie krijgen van het werk dat ze doen en van de omgeving waarin ze werken?

 
Canon van HRM – 50 theorieën over een vakgebied in ontwikkeling  link webpagina
Willem de Lange, Peggy De Prins, Beatrice van der Heijden
Waar komt talentmanagement vandaan? Wat is duurzaam HRM? Welke ontwikkelingen zijn te zien in motivatietheorieën? En in strategisch HRM? Wat houdt employability in?

Leiderschap in de digitale wereld – Voorbereid zijn op morgen
Ralph Knegtmans & Ylva Poelman
Knegtmans en Poelman onderzoeken wat de gevolgen zijn van de opkomst van digitale technologie voor organisaties en de benodigde eigenschappen van hun leiders.

Verpak je Succes! – Impact maken met je zakelijke profilering
Sacha Bertus
Past jouw verpakking bij het inhoudelijke verhaal dat je wilt vertellen? Realiseer je dat je niet altijd gezien wordt zoals je bent, maar zoals iemand anders je waarneemt, juist op de werkvloer.

 
Social Networks at Work, 1st Edition
Edited by Daniel J. Brass & Stephen P. Borgatti
Routledge 2019

Systemic Coaching – Delivering Value Beyond the Individual, 1st Edition
Peter Hawkins & Eve Turner
Routledge 2019

 
Improving Organizational Performance – The Cube One Framework, 1st Edition
Richard E. Kopelman
Routledge 2019

The Problems with Teamwork, and How to Solve Them, 1st Edition
Annika Lantz Friedrich, Daniela Ulber & Peter Friedrich
Routledge 2019

 
Internetpublicaties
Werkstress terugdringen : met een integrale aanpak op maat
Wiezer, N., Hogeneist, K., Kamphuis, W., Wortelboer, H., Houtman, I., Delahaij, R. & Veldhuis, G. (2019). Whitepaper, november. TNO.

Eindevaluatie van de Participatiewet
Van Echtelt, P., Sadiraj, K., Hoff, S. et al. (2019).  Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De kern van werkgeluk en duurzame inzetbaarheid

PW., 13 november, 2019.

Artificiële Intelligentie en de rol van de psycholoog

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Speciale uitgave bij het congres van 1 november 2019 van de NIP-sectie Arbeid & Organisatie. NIP: Utrecht.

De zon- en schaduwzijde van Strategisch Human Resource Management

Eva Knies (2019). Oratie, Universiteit Utrecht.

Succesvol ouder worden op het werk: Psychologische perspectieven op zelfmanagement en duurzame inzetbaarheid van werkenden tijdens de levensloop

Annet de Lange, 1 november 2019. Oratie, Open Universiteit, Heerlen.

AI vraagt om een radicaal ander HRM-beleid: verhoog de digitale rechtshandigheid in je organisatie

Guido Heezen (2019, 30 oktober). Effectory.

Emotional Intelligence – the essential skillset for the age of AI

Crummenerl, C., Pendlebury-Green, A., Buvat, J., Khadikar, A., Sengupta, A. & Shah, H. (2019). Capgemini.

(Zelf)leiderschap en werkdruk aan Nederlandse universiteiten

Torka, N. & Bos-Nehles, A.  (2019). Tijdschrift voor HRM, 4, 23-47.

Exploring Proactive Behaviors of Employees in the Prevention of Burnout

Otto, M.C.B., Hoefsmit, N., Van Ruysseveldt, J. & Van Dam, K. (2019). International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 3849. 1-15. doi:10.3390/ijerph16203849

Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers editie 2

Van Echtelt, P. & Putman, L (2019). Centrale thema’s: inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid. Sociaal Cultureel Planbureau.

De complexiteit van het managen van diversiteit in teams

Astrid Homan (2019). Tijdschrift voor HRM, 4, 1-22.

Werkgeluk in Nederland: Eerste onderzoeksresultaten

Gelukkig werken, Happy Office, Monitor Groep. Werkgelukonderzoek 2019.

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018: Methodologie en globale resultaten

TNO & CBS (2019). TNO-CBS-rapport. Leiden, Heerlen: TNO|CBS

The unrealized potential of technology in selection assessment

Ryan, A. M. & Derous, E. (2019). Journal of Work and Organizational Psychology, 35(2), 85–92. https://doi.org/10.5093/jwop2019a10

Op weg naar werk? Vrouwelijke statushouders en gemeenten over kansen en belemmeringen bij arbeidstoeleiding
De Gruijter, M., Hermans, L. et al.(2019). Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). 


Samen gezonder werken

Boot, C.R.L. (2019). Inaugural address RU, 16 mei 2019. Nijmegen: Radboud Universiteit.
 
Oproepen
Schrijven voor A&O-items
Wil je in 2020 af en toe een artikel of column voor A&O-items schrijven? Over actuele onderwerpen gerelateerd aan het werkveld van de A&O/A&G-psycholoog. Schroom niet en mail voor meer informatie naar A&O-items via aeno-items@kpnmail.nl.  

Met jouw masterthesis 'in the picture'
Wil je in 2020 met je masterscriptie in A&O-items in beeld komen in de rubriek Masterthesis? Mail dan naar A&O-items via
aeno-items@kpnmail.nl voor nadere informatie.

Draag bij aan de kwaliteit binnen de A&O/A&G-psychologie
Het NIP zoekt nieuwe Commissieleden voor de accreditatiecommissie A&O/A&G en voor de registratiecommissie A&O. Zet uw expertise in voor uw vakgenoten en solliciteer!


Expertise op het gebied van psychodiagnostiek of trainingsvaardigheden? Breng deze over aan uw collega’s!
De maandelijkse vrijdagmiddagbijeenkomsten voor en door leden van de NIP-sectie A&O zijn een groot succes. Vooral het thema Coaching blijkt populair. Maar ook andere thema’s zijn van belang. Het sectiebestuur roept daarom de collega’s met expertise op het gebied van psychodiagnostiek en/of trainingsvaardigheden op, ook een vrijdagmiddagbijeenkomst te organiseren. Interesse?
PPIB-seminar 2020 – Inclusie en Diversiteit  
Twee lezingen en acht workshops op een middag in juni 2020.
De thema’s diversiteit en inclusie in drie onderdelen:
 • Inclusie in organisaties
 • Werken in multiculturele organisaties
 • De toegang van statushouders en migranten op de arbeidsmarkt

De inhoud van de conferentie wordt nog uitgewerkt. Heb je een idee over een onderzoek, een case of een verhaal dat goed past in dit seminar? Laat het ons weten! 
Lees verder  
WAOP Seminar - On tour with professors
In collaboration with KLI, WAOP offers four 1-day seminars a year in which you can visit senior Work and Organizational Psychology Professors to learn about their successful methodological and theoretical approaches. These highly interesting seminars are specifically designed for PhD students in the Netherlands and Belgium. The following seminars are confirmed for 2019-2020:
 1. Januari 17th, 2020: Maastricht
  Prof. Ute Hülsheger & prof. Fred Zijlstra, Maastricht University. Fostering worker health and well-being: A day-to-day perspective.
 2. May 8th, 2020: Tilburg
  Prof. Dorien Kooij, Tilburg University. Successful aging at work.
More information  
 
Agenda

 • EFPTA 2020
  16-19 april 2020: Bratislava, Slovakia
 • ICP 2020
  19-24 juli 2020: Prague, Czech Republic
 

     
Archief       

     
Colofon      
 
   
Reageren     

 
 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2019 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin