Nederlands Insituut van Psychologen

Sandra Rethmeier | 01-07-2020
A&O-items juli 2020
 
 
De vrije geest gaat op vakantie
 
Sommige gedachten lijken al vastgedraaid te zijn voordat je ze hebt kunnen uitspreken. Een van die gedachtenkronkels ga ik toch met jullie proberen te delen. Die kronkel begint bij de ophokplicht vanwege het coronavirus. Weg alle vrijheid, goodbye autonomie. Het huis als omhulsel, de liefde opgeschort. Ernstig. Of juist niet? Wat betekent het eigenlijk voor onze vrije geest? Wat doet ophokken met je ego, met je mindset en straks met het vakantie-idee?

Het eerste obstakel in deze gedachtenkronkel is natuurlijk de vraag wat je verstaat onder de ‘vrije geest’. Met die term begeef ik me op glibberig en onbekend filosofisch terrein. Maar als ik het simpelweg visualiseer, dan zie ik hoe een vrije geest zich ongehinderd door de ruimte beweegt, niet belemmerd door enige conventie of gewoonte. Ongebonden aan huis of haard of ver vakantieoord. Die kent geen verplichtingen of vanzelfsprekende verwachtingen, koestert vooral verlangens en heeft geen besef van dat wat moet.

Wat een heerlijkheid zo’n vrije geest! En wat een treurnis als die opgehokt moet worden, in quarantaine als protectie tegen een virus. Maar misschien valt de treurnis wel heel erg mee. Je kunt het ophokken namelijk ook zien als een redmiddel om los te komen van vastgeroeste ideeën en patronen die ons in de klem houden. Zo zijn er bijvoorbeeld vaste werk- en schooltijden bedacht om redenen van doelmatigheid. De keerzijde kennen we allemaal. Een keerzijde echter die door mens én maatschappij niet serieus wordt meegewogen als het om vragen van vrijheid gaat. Maar corona dwingt ons nu tot bezinning. Om ‘out of the box’ te denken, om onze mindset te bevragen en andere wegen in te slaan. Laat ik een poging doen om te kijken wat dat betekent in relatie van de vrije geest tot het fenomeen van de vakantie.

Even starten met het verdriet. Niet vliegen, geen goedkoop zontripje, niet drie weken van het werk losbreken om compleet in de verre zee ten onder te gaan. Geen angst om vast te zitten in een ver oord als de tweede coronagolf eraan komt. Geen financiële zorg hoe je dat net iets te luxe hotelletje gaat betalen of hoe je binnen je budget blijft.

De focus dus verleggen. Wat betekent ‘vakantie’ ook weer? Wikipedia zegt: ‘Een jaarlijkse vrije tijd voor personen in beroepen en voor leerlingen’. Niets meer, niets minder. Vrije tijd om iets te doen wat anders niet kan. In de tuin, om het huis, lezen/fietsen/genieten. Het lijkt mij een geweldig plan als iedereen dit jaar die werkelijk vrije ruimte in gaat nemen. De vakantie niet opvullen met tradities en voorgebakte reisjes. Gewoon ervaren hoe het is om er te zijn.

En onze dierbare vrije geest heeft dan pas echt vakantie! Hij wordt niet gedwongen om mee te gaan in een rituele vakantiedans zonder duidelijke meerwaarde, komt niet terecht in vakantiestress! Hij hoeft ook niet aan het werk, want de mens is niet van plan om iets moeilijks te gaan ondernemen. Even geen actie en even los van het keurslijf. Wat een heerlijkheid!

Voor iedereen die het smachtend verlangen kent naar een ongebonden vrij brein is er maar één statement. Dit is de kans van je leven! Gun jezelf en je vrije geest een geweldige vakantie!

Sandra Rethmeier, A&O-psycholoog en eigenaar van
 Spiral Consult.
Reageren? Mail naar A&O-items  
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2020 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin
...