Nederlands Insituut van Psychologen

Rik Duursma | 01-07-2020
A&O-items juli 2020
 
 
If you don't use it, you'll lose it
 
Talent is de aanleg om iets goed te kunnen en in mijn optiek is dat bij iedereen aanwezig! Het hoort bij iemand en is verweven met de persoonlijkheid. Mijn dochter heeft bijvoorbeeld talent voor dansen en dat zijn overduidelijk niet mijn genen. Ze danst heel graag, beweegt moeiteloos sierlijk op de muziek, improviseert en heeft een lastige choreografie zo in haar systeem zitten.

Talenten zijn van oudsher omschreven als eigenschappen die een mens als waardestukken in bruikleen krijgt om het leven mee te leven. De vraag is alleen of talent de ruimte krijgt om zich te laten zien en ontwikkelen.

Persoonlijke ontwikkeling
Ik ben een absolute nitwit wat betreft Bijbelverhalen, maar het verhaal ‘de parabel van talenten’ is mij bijgebleven uit een lezing van Jim Rohn (2017), die als motivational spreker het belang van persoonlijke ontwikkeling uitdroeg aan de wereld.

Vrij vertaald gaat het verhaal als volgt:

Een welgestelde man moest voor een tijdje naar het buitenland. Hij wilde zijn bezittingen in goede handen achterlaten en riep daarom zijn dienaars bij zich. Aan de beste knecht gaf de man vijf talenten (een zilveren talent kwam in de oudheid overeen met veertien jaarlonen van een arbeider). Aan de volgende knecht gaf hij twee talenten. En een derde knecht kreeg één talent. Toen vertrok hij. De knecht met de vijf talenten ging meteen aan het werk. Hij verdiende er vijf talenten bij. De knecht met de twee talenten ging ook aan het werk. Hij verdiende er twee talenten bij. De laatste knecht, die één talent had gekregen groef een gat en stopte daar het geld in.

Een hele tijd later kwam de man terug. Hij riep de knechten bij zich. De knechten die vijf en twee talenten hadden gekregen, hadden hun talenten verdubbeld en kregen de waardering en beloning van hun baas. De knecht met het ene talent had dit uit angst om iets te verliezen begraven in de grond, en wilde het nu teruggeven.

De man reageerde: ‘Je bent een slechte en luie knecht. Waarom heb je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik nu tenminste rente gekregen. Pak hem dat talent af en geef het aan de knecht met de tien talenten. Want iedereen die iets heeft zal nog iets krijgen. Hij zal zelfs heel veel krijgen. Maar iedereen die bijna niets heeft, die zal ook nog afgepakt worden wat hij heeft. En zet die waardeloze knecht maar buiten, het donker in waar je gehuil hoort van wie bang zijn.’

Voor Jim Rohn is dit verhaal een illustratie van zijn mantra ‘if you don’t use it, you’ll lose it’. Als je je kwaliteiten niet gebruikt raak je ze kwijt. Iedereen heeft een andere startpositie; niet iedereen heeft evenveel talent. Sommigen van ons krijgen bij hun geboorte een overvloed aan talenten, en anderen moeten het met minder doen. Het gaat er echter niet om hoeveel je hebt, maar om wat je met je talenten doet. Als je toevallig iemand bent die de vijf talenten krijgt, kun je jezelf een schouderklopje geven als je net bovengemiddeld presteert, maar eigenlijk zou je de lat voor je zelf hoger moeten leggen. Als je slechts één talent hebt en je begraaft het, oftewel je ontwikkelt het niet verder uit angst om te falen, dan verlies je.

Personal Talent Management
Ik ben gecharmeerd van de definitie van talent van psychologe en schrijfster Angela Duckworth. Zij zegt dat talent de snelheid is waarmee je beter wordt door middel van oefening (Duckworth, 2016). Dit impliceert dat talent alleen niet voldoende is. Gedisciplineerde oefening is nodig, maar de mate van talent is bepalend voor je groeipotentieel en snelheid van ontwikkeling. Dit pleit ervoor om juist in te zetten op de zaken waar je talent voor hebt.

Qua talentmanagement in organisaties betekent dit dat je kiest voor de invalshoek van een ‘growth mindset’ gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talenten bij medewerkers, om hen daarmee optimaal in hun kracht te zetten, en daarmee ook waarde te creëren voor de organisatie. Bij Talent Management heeft de organisatie een belangrijke stimulerende en faciliterende rol. Ik pleit voor meer Personal Talent Management, oftewel zelf continu bezig zijn met beter worden, als dé manier om waarde te creëren voor, en daarmee ook ‘futureproof’ te zijn op de arbeidsmarkt.

Volgens het CBS vreest iets meer dan 20% van de werkende Nederlanders door Corona zijn of haar baan te verliezen (Jonk, 2020). Alle reden om voorbereid te zijn als dat ook echt gaat gebeuren, maar talent ontwikkelt zich niet vanzelf als je zit te netflixen op de bank. Het begint bij identificeren wat je talenten zijn en vervolgens hard en gefocust werken om er het beste uit te halen, want ‘if you don’t use it, you’ll lose it’.

Waarschijnlijk zal er in het post-coronatijdperk nog steeds behoefte zijn aan mensen die talent herkennen en ondersteunen, want daar ligt één van mijn talenten. Hoeveel talenten heb jij en zitten ze begraven onder de grond, of zijn ze in ontwikkeling?

Bronnen

Rik Duursma
 werkt als organisatiepsycholoog bij
 Berenschot en helpt organisaties de juiste keuzes te maken in het selecteren en ontwikkelen van mensen. Hij schrijft over de ontwikkelingen op het gebied van assessments en de onderwerpen die hij tegenkomt bij het uitvoeren van assessments.
Reageren? Mail naar A&O-items  
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2020 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin
...