En: meer duidelijkheid rondom de GZSP online lezen
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief
sectie Ouderenpsychologie
juli 2020
 
 
Even voorstellen: bestuursleden Birgit Goossens en Suzan van Mensvoort
Binnen het bestuur van de sectie Ouderenpsychologie hebben we, naast werkzame psychologen, ook een Student in Sectie (SiS). Dit is een student met interesse voor het vakgebied, die het bestuur ondersteunt en ondertussen de belangen van studenten behartigt binnen de sectie. De afgelopen twee jaar heeft Birgit Goossens deze functie bekleed. Nu zij is afgestudeerd, draagt ze het stokje over aan Suzan van Mensvoort. Birgit zal nog binnen het bestuur actief blijven als Startende Psycholoog (SPIN). Graag stellen zij zich beiden aan jullie voor!
Maak kennis met Birgit en Suzan   
Internetconsultatie en handreiking over de Wet zorg en dwang
 
  • Op 3 juli heeft het NIP een reactie ingediend op de internetconsultatie over de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZIn onze reactie zijn we onder andere ingegaan op de vraag welke professional de wilsbekwaamheid toetst en op de reikwijdte van het begrip onvrijwilllige zorg. Ook hebben we de suggestie gedaan dat het besluit tot insluiting of beperking van de bewegingsvrijheid heel goed genomen kan worden door een ter zake bekwame gedragswetenschapper.
  • Het NIP heeft samen met de NVO, de BPSW en de NVGzP een handreiking opgesteld:‘Wet zorg en dwang voor orthopedagogen en psychologen'. In deze handreiking wordt uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor orthopedagogen en psychologen en richt zich specifiek op de verschillende rollen die zij kunnen vervullen onder de Wzd. De handreiking onderscheidt zich van de reeds bestaande handreikingen in het feit dat de gedragswetenschapper centraal staat wat terugkomt in de gebruikte voorbeelden, de uitgebreide aandacht voor het thema wilsbekwaamheid en herkennen van verzet en de aparte paragraaf over jeugd. 
Open het themadossier Wet zorg en dwang  
Meer duidelijkheid rondom de GZSP & de tarieven voor 2021 zijn weer vastgesteld
Per 2020 is de bekostiging van de behandeling door  de SO’s en de AVG’s in de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP; voorheen extramurale behandeling) al overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Per 2021 maken ook de gedragswetenschappers deze overstap. Via de GZSP kan de gedragswetenschapper cliënten die thuis wonen behandelen. De tarieven voor de bekostiging per 2021 zijn recent weer vastgesteld.
Bekijk de toelichting  
 
Wil je deelnemen aan een onderzoek over ondersteuning na de diagnose dementie?
 
Het Trimbos-instituut voert momenteel onderzoek uit naar de succesvolle Amerikaanse interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’ (SHARE, ontwikkeld door het Benjamin Rose Institute on Aging). Hierin worden mensen met dementie en hun mantelzorger kort na de diagnose middels vijf tot zes gesprekken begeleid door een psycholoog. Het doel is mensen beter bestand te maken tegen de veranderingen die de dementie op dat moment én in de toekomst met zich mee kan brengen. 

Het Trimbos-instituut zijn op zoek naar psychologen die mee willen werken aan dit onderzoek. Psychologen die meedoen kunnen zelf cliëntparen aandragen voor deelname aan het onderzoek. Voor elk cliëntpaar dat daadwerkelijk begeleid gaat worden in het kader van het onderzoek kan aanspraak gemaakt worden op een vergoeding van €250.

Meer weten? Meld je vrijblijvend aan via de mail  
Webinar nazorg COVID-19 in de ouderenpsychologie
Op 23 juni organiseerde de sectie een webinar rondom de nazorg bij COVID-19. Hoe bieden we nazorg aan bewoners in verpleeghuizen, cliënten, patiënten, familieleden en collega’s? En hoe kunnen we COVID-19-patiënten helpen revalideren?
Bekijk het webinar  
 
Positieve psychologie in het verpleeghuis
Onderzoek in verpleeghuizen is vaak gericht op het verminderen van negatieve aspecten. Noortje Kloos pakt het in haar proefschrift anders aan. Vanuit de positieve psychologie kijkt ze naar hoe welzijn gemonitord en verbeterd kan worden.
Lees verder  
 
Filmtip over dementie: Kapsalon Romy
 
Er verschijnen regelmatig films over vormen van dementie. In deze rubriek houden we je op de hoogte!
--
Omdat de moeder van de tienjarige Romy meer gaat werken, moet Romy na schooltijd naar haar oma Stine toe. Stine heeft een eigen kapsalon en zit ook niet te wachten op haar kleindochter om haar heen. Het is aandoenlijk om te zien hoe het kleine meisje Romy moet wennen aan de felheid van haar oma Stine. Toch is zij geduldig en blijft zij lief en behulpzaam. En het gaat haar opvallen dat oma moeite heeft met het tellen van het geld in de kassa en ook dingen vergeet. Dan gaat ze helpen en wordt hun band hechter, wat voor mooie momenten zorgt. Tegelijk wordt steeds duidelijker dat oma een vorm van dementie heeft en niet meer voor zichzelf kan blijven zorgen. Romy wil voor haar zorgen maar dat is niet de taak van een tienjarige en zal zij de zorg voor oma moeten loslaten.  
--
Er blijven veel vragen onbeantwoord. Wat is er gebeurd tussen moeder Stine en haar dochter? Waarom is er geen genegenheid tussen hen? En helaas ontkomt de film niet aan clichés over de ziekte van Alzheimer en dat is jammer. Het is en blijft kennelijk heel moeilijk om deze ziekte goed op filmbeeld te krijgen.
 
Ouderenpsychologen uit onze sectie in het nieuws
Regelmatig verschijnen er sectiegenoten in het nieuws. Een greep uit de artikelen van de laatste tijd:
Vergroot je netwerk!
Ervaringen, artikelen of evenementen met elkaar delen? 
Word lid van de LinkedIn-groep van Ouderenpsychologie  
 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2020 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin