En: denk mee over ouderenpsychologie in coronatijd online lezen
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief
sectie Ouderenpsychologie
juni 2020
 
 
Webinar over nazorg COVID-19 patiënten - 23 juni 
Eind april vond het webinar plaats over Ouderensychologie in tijden van corona. De vele positieve reacties die we hierop kregen, laten zien dat er zeker behoefte is aan dergelijke webinars. Ook wijzelf vinden het een mooi medium om collega’s over actuele zaken te kunnen informeren en ondersteunen in deze vreemde tijden. Ten tijde van het vorige webinar zaten we nog midden in de coronacrisis en waren de vragen gericht op hoe je je rol als psycholoog kunt invullen.

Nu langzaamaan de grootste piek van corona-besmettingen achter ons lijkt te liggen, komen andere vragen naar voren. Hoe kan het leven weer doorgang vinden na de afgelopen periode? Hoe bieden we nazorg aan bewoners in verpleeghuizen, cliënten, patiënten, familieleden en collega’s? En hoe kunnen we COVID-19 patiënten helpen revalideren?

Om deze vragen te beantwoorden organiseren we een nieuw webinar voor de ouderenpsychologen.
Meld je aan voor het webinar op 23 juni a.s.  
Bekijk het themadossier voor Ouderen- en verpleeghuiszorg  
Oproep: meedenken over ouderenpsychologie in coronatijd
 
De sectie Ouderenpsychologie en het NIP worden veelvuldig gevraagd om mee te denken over allerhande zaken die onze beroepsgroep aangaat. Dat is heel mooi, we geven graag onze input en zien dat er ook goed naar geluisterd wordt.

Het kost echter ook veel tijd, dus we willen graag een groepje ouderenpsychologen vormen dat met ons mee wil denken bij de oproepen die we binnen krijgen.

Meedenken? Mail naar ouderenpsychologie@psynip.nl  
 
Eerste resultaten enquête probleemgedrag in verpleeghuizen van de UKON bekend
 
Allereerst willen we alle collega’s die de enquête van de UKON ingevuld hebben hartelijk bedanken. Bijna 300 psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten en andere professionals hebben de enquête ingevuld. De voorlopige uitkomsten zijn nu gepubliceerd.
Bekijk de uitkomsten  
NIP draagt bij aan versoepeling handreiking bezoekregeling verpleeghuiszorg
 
Het NIP heeft samen met andere partijen bijgedragen aan de versoepeling van de handreiking voor de bezoekregeling in verpleeghuizen. Het NIP vroeg om meer aandacht te besteden aan de psychosociale gevolgen van de coronamaatregelen. Een groot aantal van onze suggesties is overgenomen, een resultaat waar we tevreden over zijn.
Het NIP wil wel dat er nog meer aandacht komt voor ethische reflectie, om eenzijdige focus op veiligheid of gezondheidsbewaking te voorkomen.
Lees meer over de bijdrage van het NIP aan de handreiking  
Sociale cognitie bij traumatisch hersenletsel
Op 26 augustus 2019 is Marjan Westerhof-Evers in Groningen gepromoveerd op haar proefschrift over sociale cognitie bij traumatisch hersenletsel. Ondanks dat dit onderzoek niet specifiek over ouderen gaat, zijn de resultaten wel van belang voor ons vak, zeker op de revalidatieafdeling.
Lees verder  
 
Ervaringsverhaal - Geslaagde behandeling
"Een oude dame is aangemeld voor diagnostiek vanwege haar vergeetachtigheid. Als haar gevraagd wordt wat het grootste probleem is, vertelt zij dat ze geen contact meer heeft met dochter Dora. Ik vraag haar of ik contact met Dora zou mogen opnemen en na wat uitleg stemt zij uiteindelijk toe."
Lees verder  
 
Even voorstellen...
Nieuw bestuurslid: Hilke van Cuylenborg
Janne Penninx is gestopt met haar bestuurswerkzaamheden voor de sectie. Wij danken haar zeer voor al haar inzet de afgelopen jarenGelukkig is het bestuur uitgebreid met een nieuw bestuurslid: Hilke van Cuylenborg. Zij stelt zich graag aan jullie voor.

Aardig wat jaar geleden ben ik afgestudeerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Dan klinkt het gek om in het bestuur van de sectie Ouderenpsychologie van het NIP te zitten, maar daar zit natuurlijk een verhaal achter. Na mijn studie heb ik ruim 10 jaar gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, waar ik veel bezig was met oudere mensen met een verstandelijke beperking. Een kleine 10 jaar geleden heb ik bij mijn toenmalige werkgever de overstap gemaakt naar het verpleeghuis, wat ook onderdeel was (is) van de organisatie. En daar heb ik mijn hart verloren aan de ‘reguliere’ ouderen. Om mezelf bij te scholen heb ik eerst de profielopleiding tot Ouderenpsycholoog gedaan bij RINO Amsterdam en Gerion, en daarna, omdat dat ook nog steeds op mijn verlanglijst stond, de GZ-opleiding. Ondanks ruim 20 jaar werkervaring ben ik dus pas sinds een jaar GZ-psycholoog. Momenteel werk ik als GZ-psycholoog bij Careyn (Zuid-Hollandse Eilanden) in de geriatrische revalidatie en de psychogeriatrie. Daarnaast ben ik als docent ouderenpsychologie verbonden aan de GZ-opleiding voor het Leids en Rotterdams curriculum.  

Vanuit het NIP zou ik willen bijdragen aan het kenbaar maken van het belang van de ouderenpsychologie. Daarnaast zou ik ervoor willen zorgen dat, ook wanneer mensen langer thuis (moeten) blijven wonen, goede psychologische zorg geboden kan worden door daarin gespecialiseerde psychologen, zowel met betrekking tot de ‘gewone’ psychische problemen als de leeftijdgerelateerde problemen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan meer mogelijkheden om vanuit het verpleeghuis als psycholoog in de 'eerstelijn' te gaan werken, of aan psychogeriatrische ondersteuning in de thuissituatie.

 
Terugblik: webinar Ouderenpsychologie in tijden van corona
 
Jorrit Postma, GZ-psycholoog ZorgAccent

Op 23 april verzorgde de sectie Ouderenpsychologie een webinar over het COVID-19 virus om ervaringen te delen rondom het werk van de psycholoog in het verpleeghuis.

Ik ben werkzaam als GZ-psycholoog bij ZorgAccent, een zorginstelling in Overijssel. De maatregelen rondom het virus hadden al snel een groot effect op mijn werk aldaar, daarom was het fijn dat de sectie deze gelegenheid bood om zo van elkaar te leren. In de webinar deelde een viertal ervaren collega’s hun ervaringen en adviezen rondom het thema. Voor mij was het fijn om van anderen, die ten dele al verder in het proces waren, te horen hoe zij invulling aan hun werk geven en welke dilemma’s zij tegenkomen. Ik vond het prettig om over hun ervaringen en meningen te horen en herkende me in veel dat verteld werd. Het belangrijkste thema voor mij was de lastige afweging die er steeds gemaakt moet worden tussen gezondheidsrisico’s en kwaliteit van leven van de individuele cliënt, dit is een dagelijks terugkerend dilemma. Dat het lastig is om persoonsgerichte zorg te bieden in deze tijd, maar juist heel belangrijk en zelfs op afstand toch ook wel mogelijk is, is herkenbaar. Ik zie nu nog meer het belang van aandacht voor die persoonsgerichte zorg. Fijn dat de sectie dit webinar verzorgd heeft en ook andere beschikbare hulpbronnen gebundeld heeft op de website.

Kijk het webinar terug  
Zorgstandaard Dementie 2020 verschenen
 
Sinds het verschijnen van de Zorgstandaard dementie in 2013 is er veel veranderd als het gaat om de diagnostiek, zorg en behandeling van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarom is er in 2017 een werkgroep gestart met de herziening van deze zorgstandaard. Ook het NIP was hierin vertegenwoordigd.
Na
veel bijeenkomsten, schrijfsessies en overleggen heeft dit een mooi eindresultaat opgeleverd, inclusief implementatieplan.
Lees wat deze zorgstandaard betekent voor psychologen  
Vergroot je netwerk!
Ervaringen, artikelen of evenementen met elkaar delen? 
Word lid van de LinkedIn-groep van Ouderenpsychologie  
 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2020 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin