En: Webinar Destigmatisering online lezen
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief sectie GGZ
juni 2020
 
 
Vijfde versie richtlijn GGZ en corona – dagactiviteiten mogelijk en bezoekregels versoepeld
De geestelijke gezondheidszorg heeft de vijfde versie van de specifieke richtlijn GGZ en corona op 19 mei gepubliceerd op GGZ Standaarden.

Groepsbehandelingen waren al twee weken mogelijk, maar nu geeft de richtlijn aan dat ook dagactiviteiten weer kunnen. Ook de regels voor bezoek aan mensen die zijn opgenomen zijn aangepast, in lijn met de versoepeling van de richtlijnen van het RIVM over bezoek. Bezoek kan weer ruimhartiger worden toegestaan. Voor zowel bezoek als dagactiviteiten geldt uiteraard dat altijd alle normen met betrekking tot hygiëne in acht moeten worden genomen.

Het NIP positief is over de verdere verruimingen in de richtlijn. Ook deze versie is met inbreng van het NIP tot stand gekomen en wordt bijgehouden. Bestuurslid Andrea van der Meer participeert in de werkgroep en onderhoudt contacten over de richtlijn met verschillende secties. Het NIP gaat ervan uit dat psychologen met deze richtlijn de komende tijd tot de best passende setting en randvoorwaarden voor behandeling en begeleiding kunnen komen, samen met hun cliënten.

Bekijk de belangrijkste wijzigingen  
Blijf up-to-date via het NIP corona-themadossier
Het NIP corona-themadossier wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Je vindt hier alles rondom veelgestelde vragen, regelgeving, richtlijnen en financiën, maar ook NIP-psychologen in het nieuws, wetenschappelijke artikelen, blogs en vlogs.

We horen graag van onze leden waar zij momenteel tegen aan lopen in hun werk. Mis je iets in het corona themadossier of heb je hulp nodig bij een andere kwestie? Laat het ons weten via info@psynip.nl

Open het themadossier  
 
Verwijzingen naar ggz komen weer op gang
 
Sinds de uitbraak van corona is het aantal verwijzingen naar de ggz sterk afgenomen. Ook het NIP heeft daarover zorgen geuit in het wekelijkse overleg over ggz en corona bij VWS. Inmiddels blijkt uit onderzoek van NZa en Trimbos dat de ggz-verwijzingen worden hervat.

Vanaf half maart is het aantal verwijzingen door huisartsen naar ggz-aanbieders met naar schatting 49.000 gedaald in vergelijking met voorgaande jaren. Dat is de helft minder dan normaal. Uit het eerste rapport over de opstart van zorg in de ggz van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Trimbos Instituut blijkt nu dat sinds begin april het aantal verwijzingen weer toeneemt.
Lees het nieuwsbericht  
Regeling continuïteitsbijdrage ggz gereed
 
Ook aanbieders van geestelijke gezondheidszorg kunnen binnenkort een continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars aanvragen. De regeling geldt specifiek voor zorgaanbieders binnen de ggz die zorg zonder verblijf leveren met een jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro.

De regeling voor de ggz is een aangepaste versie van de reguliere continuïteitsbijdrage-regeling. De opzet daarvan is namelijk gebaseerd op een declaratiepatroon van consulten of kortdurende prestaties. In de ggz wordt gewerkt met dbc’s en gb ggz producten die een lange doorlooptijd (tot maximaal 12 maanden) kennen. Daarom is gewerkt aan een aangepaste regeling, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz.

Lees meer over de continuïteitsbijdrage  
Klinisch Neuropsycholoog als functie in FWG
Het NIP heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt voor het toevoegen van de functienaam Klinisch Neuropsycholoog in de FWG, en met resultaat!

De functienaam Klinisch Neuropsycholoog was niet opgenomen in de FWG (functiewaarderingssysteem). Klinisch Neuropsychologen werden daarom veelal ingeschaald als Klinisch Psycholoog, terwijl dit een wezenlijk andere functie betreft, met een andere opleiding. Tijdens de meest recente vergadering van de PAG* is besloten dat deze functienaam als referentiefunctie bij de kernfunctie gedragsdeskundige aan het FWG-systeem wordt toegevoegd. Dit was een belangrijk speerpunt van de sectie Neuropsychologie, het bestuur van de sectie is dan ook buitengewoon verheugd dat we dit als NIP hebben kunnen realiseren.

*De PAG is het adviesorgaan van de FWG, bestaande uit vertegenwoordigers van sociale partners, waaronder de FBZ waar het NIP lid van is

Denk mee in het nieuwe online panel van Akwa GGZ!
Panelleden zijn als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen! Als panellid ontvang je 6-8 keer per jaar via mail een uitnodiging voor een digitale vragenlijst. Je krijgt als eerste en exclusief inzicht in alle resultaten. Akwa GGZ deelt de meest opvallende uitkomsten in hun nieuwsbrief en op social media. Rechtstreekse inbreng van professionals en patiënten is van belang voor de kwaliteit van werk in de ggz. Het eerste thema gaat over online of face-to-face contact in coronatijd.
Denk mee!  
 
NIP-bijeenkomsten
Alle NIP-bijeenkomsten tot 1 september zijn afgelast of verzet. Er worden daarvoor in de plaats digitale bijeenkomsten in de vorm van webinars georganiseerd.
Bekijk de volledige NIP-agenda  
 
18
jun
Webinar (De)stigmatisering van verslaving en andere psychische aandoeningen: wetenschappelijk overzicht en praktische handvatten voor hulpverleners - Wat is stigmatisering en welke invloed heeft stigma op mensen met een psychische aandoening? Wat weten we hierover op basis van wetenschappelijk onderzoek?
10
sep
Suïcidepreventiecongres - Op Wereld Suïcide Preventiedag organiseert RINO Amsterdam, samen met onder meer het NIP, het congres Suïcidepreventie – van goedbedoelend naar professioneel
8
OKT
Donderdagbijeenkomst Ellen Laan - Hoe maak je seksuele problemen bespreekbaar, wat kan je zelf doen en wanneer is het beter om door te verwijzen? Welke basiskennis over hoe seks ‘werkt’ heb je nodig in de spreekkamer? Dit en meer leer je tijdens deze lezing.
Volg je de sectie GGZ al op social media?
Wil je samen met 3500 andere sectie GGZ leden op de hoogte blijven van het laatste sectienieuws? Volg ons dan ook op LinkedInFacebook en Twitter.
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2020 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin