En: de GZ-psycholoog in de rol van crisis-interventionist online lezen
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief Ouderenpsychologie
april 2020
NIP-nummer onbekend
 
 
Van het bestuur
Hierbij willen wij ons als bestuur van de sectie ouderenpsychologen NIP tot jullie richten. We hebben allemaal bizarre weken achter de rug en er zullen er nog vele gaan komen. Er zullen privé-zorgen zijn die deze coronacrisis met zich meebrengt: zorgen om opa's en oma's, ouders, kinderen en vrienden en zorgen om je eigen gezondheid.

Maar daarnaast grijpt deze crisis ons ook zeer intens aan vanwege ons werkveld. Onze zorg aan kwetsbare ouderen komt nu onder een vergrootglas te liggen. Onze doelgroep is altijd al psychisch kwetsbaar en nu komen daar extra zorgen bij. Jullie worden gevraagd om de psychische hulp voort te zetten onder omstandigheden die nieuw zijn en het uiterste van jullie vragen. Constant moeten jullie afwegingen maken tussen nabijheid en afstand, tussen risico's en noodzaak, hygiëne-maatregelen en noodsituaties. Bewoners, cliënten en patiënten, zorgteams, collega’s en mantelzorgers hebben ondersteuning nodig in situaties op de grens van leven en dood. Dit is ook voor jullie emotioneel zwaar.

Daarom is het belangrijk om nu met elkaar sterk te zijn en elkaar te helpen en te ondersteunen
. We willen met jullie zoeken naar hoe we dit het beste kunnen doen. Om jullie een hart onder de riem te steken onderstaand enkele tips en adviezen:
Maar ook vind je er:
  • Adviezen in tijden van COVID-19 over ouderen in de GGZ, ambulant en klinisch.
  • Inzet van dwang bij verzet tegen COVID-19 maatregelen.
  • Tips van diverse relevante partijen uit het werkveld Ouderen.
  • Links naar diverse relevante webinars over goed voor jezelf blijven zorgen in tijden van crisissituaties en de ervaringen van psychologen in de ziekenhuizen.
  • De nieuwe richtlijn GGZ bij het coronavirus.
  • Veel informatie over online behandelen. Hier worden ook diverse webinars en masterclasses over gegeven waaraan je kunt deelnemen. Veel organisaties vergoeden deze kosten voor hun medewerkers. Een suggestie is: www.ehealthspecialists.com, maar er zijn diverse aanbieders.
  • Het doen van diagnostiek wordt steeds lastiger, er zijn daarom veel verschillende initiatieven om een eerste screening via computers, door glas of telefonisch te doen. Een voorbeeld hiervan is de TICS-M, deze kun je vinden op de NIP-website, of de Emotion Recognition Task (ERT), via Roy Kessels.

Verder kunnen jullie ons mailen met al jullie vragen en dan zorgen wij dat we de juiste personen vragen om te antwoorden. Gebruik hiervoor het mailadres: ouderenpsychologie@psynip.nl

Je kunt ook tips aan ons doorgeven voor de website, zodat deze ook door anderen kunnen worden gelezen en gebruikt. Daarnaast is er een LinkedIn-pagina voor de leden, die we meer willen gebruiken om vragen, ervaringen en informatie te delen.

We wensen jullie allemaal heel veel sterkte de komende tijd. Laten we ons vasthouden aan het feit dat de rol en het belang van de ouderenpsycholoog voor iedereen nu duidelijker is geworden dan ooit!
 

Amy, Anne-Aurore, Laura, Janne, Cathrien, Frederik-Jan, Birgit en Barbera

Bekijk het NIP-themadossier over corona  
Bekijk het dossier voor Ouderen- en verpleeghuiszorg  
Bijeenkomst Wet zorg en dwang 14 mei uitgesteld
In de vorige nieuwsbrief stond een Save the date voor een bijeenkomst over de Wet zorg en dwang. Ivm de Corona-maatregelen moeten we deze bijeenkomst helaas uitstellen. We zijn aan het onderzoeken wanneer en hoe deze plaats kan vinden. Zodra dit bekend is laten we dit weten.
 
In het kader van een geslaagde behandeling
De GZ-psycholoog in de rol van crisis-interventionist
Frederik Jan Bruijel:
Al langere tijd groeit het besef in de ouderenzorg van de kracht van psychosociale interventies. Met dat besef groeit ook de behoefte aan inzet van psychologen. Hun inzet wordt meer en sneller verlangt. Zo kan er een spanning ontstaan tussen vaste werkzaamheden, vaste werktijden, vaste afdelingen en de beschikbaarheid van deskundigheid. Ook is een psychosociale interventie niet een pil dit je naar binnen plopt en zelfs niet een recept dat je zo uitschrijft.  
Lees verder  
 
Delier bij ouderen, er is meer mogelijk dan je denkt!
 
Delier is een ernstige neuro-psychiatrische aandoening maar wordt vaak gemist. Als behandeling op zich laat wachten is het herstel van cognitieve functies vaak niet volledig, met verminderde zelfredzaamheid, dementie of institutionalisering tot gevolg. Naar aanleiding van de hoge prevalentie bij ouderen, is er een promotieonderzoek gestart naar delier bij ouderen in de thuissituatie.
Lees meer over het onderzoek  
Definitieve rapportage Delphi-onderzoek Trimbos Insituut
Het Trimbos Instituut heeft de definitieve rapportage toe van het Delphi-onderzoek naar de doelgroepdefinitie van bewoners behorend tot de doelgroep gerontopsychiatrie in het verpleeghuis en bewoners met een verstandelijke beperking in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg gepubliceerd. Deze publicatie is het eerste resultaat van het onderzoek Kennisinfrastructuur over sectoren en draagt hiermee bij in de ontwikkeling van een optimale kennisinfrastructuur over de sectoren VV, VG en GGZ.
Lees de rapportage  
 
Heimwee tv: troostende tv in coronatijd
 
Vanaf 30 maart 2020 duikt de NPO voor het nieuwe programma Heimwee TV in de Nederlandse tv-archieven. In deze coronatijd kunnen veel mensen wel wat troost gebruiken en dat is precies wat gedenkwaardige tv van vroeger kan bieden. Ook het MAX-programma Heb je dat gezien? maakt deel uit van de programmering. Voor de ouderen in deze lastige tijd wellicht een mooi tijdsverdrijf?
Bekijk Heimwee TV  
Diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde stoornissen bij ouderen - een nieuwe cursus bij RINO groep Utrecht
In dit interview met Klinisch Psycholoog Kim Turksma lees je hoe het idee voor deze cursus is ontstaan en wat ze de cursisten hoopt mee te geven.
Lees het interview  
 
Ouderenpsycholoog gezocht voor visitatiecommissie NIP
In 2019 is op basis van het NIP-visitatiemodel een reflectietool ontwikkeld voor psychologen in de ouderenzorg. De reflectietool helpt om steeds beter te worden in uw vak. De tool werkt als een spiegel om te zien hoe u in uw vak staat en hoe u zich verhoudt tot de professionele standaard.


De visitatiecommissie heeft o.a. als taken: het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van visitatie-instrumenten, optreden als orgaan namens wie de visiteur de visitatie Certificaat uitvoert en als instantie voor beroep en bezwaar. Hierin zien we graag de verschillende werkvelden vertegenwoordigd. Er is nu een vacature voor een lid voor het werkveld ouderenpsychologie. vertegenwoordigd. Er is nu een vacature voor een lid voor het werkveld ouderenpsychologie. De visitatiecommissie komt zo’n twee keer per jaar op het NIP bijeen, aan het einde van de dag. Reiskosten worden vergoed.
Interesse? Neem contact op via visitatie@psynip.nl  
Richtlijn MCI en dementie
De sectie Neuropsychologie van het NIP heeft een monodisciplinaire richtlijn Neuropsychologisch Onderzoek bij Lichte Cognitieve Soornissen (MCI) en dementie uitgebracht. Je vindt deze richtlijn hier. Op de website van de sectie Ouderenpsychologie vind je nog meer richtlijnen.
Bekijk de sectiepagina  
 
Telefonisch Interview Cognitieve Status
Op de sectiepagina vind je een overzicht van diverse instrumenten en normen. We hebben daar onlangs de TICS-M aan toegevoegd, het Telefonisch Interview voor Cognitieve Status. Dit instrument is te gebruiken om te screenen op dementie bij ouderen. In het artikel dat erbij staat, staat meer informatie over de vragenlijst.
Bekijk het overzicht  
 
Vergroot je netwerk!
Ervaringen, artikelen of evenementen met elkaar delen? 
Word lid van de LinkedIn-groep van Ouderenpsychologie  
 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2020 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin