Met leestips, de agenda en een nieuwe cao VVT!

online lezen
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief Ouderenpsychologie
december 2019
NIP-nummer: onbekend
 
 
Van de voorzitter, november 2019
Laatst vroeg iemand me: 'Wat doet de voorzitter van de sectie Ouderenpsychologie nou precies?' Als interim-voorzitter heb ik dat de afgelopen maanden mogen ervaren en ik heb gemerkt dat het lastig is om dat kort en bondig te omschrijven. Daarom ga ik de essentie proberen te vatten in een 'Top 5', in de hoop dat hierdoor jullie interesse gewekt wordt (en we op korte termijn een nieuwe voorzitter vinden!)
Voorzitter Top 5  
Geslaagde behandeling
 
Toen de 58-jarige, getrouwde man met twee zonen zich aanmeldde voor behandeling was er sprake van een al jarenlang bestaande obsessieve-compulsieve stoornis waarvoor hij nog niet eerder in behandeling was geweest. Gedurende de eerste maanden van de behandeling liep zijn interne spanningsniveau nog verder op en kreeg hij in toenemende mate angst- en paniekklachten. Hij raakte in een zware depressie en werd suïcidaal; hij zag geen uitweg meer en wilde rust in zijn hoofd. In de gesprekken kwamen we erachter dat hij al heel lang een groot geheim met zich meedroeg: hij had het vermoeden dat hij homoseksueel was.
Lees verder  
Opleiding Gerion
Gerion, specialist in opleidingen voor professionals werkzaam in de ouderenzorg, biedt een nieuwe opleiding tot gezondsheidspsycholoog aan. De eerste groep start in januari 2021.
Meer informatie  
 
Leestip: Met mijn vader is niks mis – Toine Heijmans 
 
Dit boek bestaat uit verschillende columns die Toine Heijmans heeft geschreven over zijn vader en zijn zogenaamde ‘nieuwe vriend’ dr. Alzheimer. De columns omschrijven het hele proces: van de diagnose, tot opname, tot uiteindelijk de dood. In mooie bewoording wordt omschreven hoe het voelt om gedwongen kennis te moeten maken met het hele zorgcircuit. Voor mensen die in de zorg werken en dagelijks te maken krijgen met deze thema's plaatst het voor ons ‘normale’ dingen in een ander perspectief. 
Zo eindigt het hoofdstuk wat gaat over alle afkortingen die gebruikt worden: ‘Met mijn vader is niks mis. Wel met de wereld om hem heen.' Het gebruik van al deze afkortingen en de standaard manier waarop dingen verlopen geven een onpersoonlijk gevoel, alsof niet alleen de ziekte zijn vader doet verdwijnen maar ook de gestandaardiseerde en onpersoonlijke manier van werken.
Ode aan Heijmans' vader  
Fronto-temporale dementie – best-practice diagnostiek en management 
 
De FTD expertgroep heeft een revisie van hun artikel over best-practice diagnostiek en management bij fronto-temporale dementie gepubliceerd. Het is een allesomvattend artikel waarin naast de klinische kenmerken van FTD ook gesproken wordt over de diagnostiek en differentiaaldiagnostiek ervan. Daarnaast worden ambulante begeleiding, dagbehandeling en interventies voor probleemgedrag bij FTD aangehaald.
Het artikel sluit af met kernthema’s met betrekking tot dementie en de juridische knelpunten die spelen. Concluderend heeft de FTD expertgroep een duidelijk gestructureerde leidraad opgesteld voor diagnostiek en management van FTD. Het is een zinvol artikel om uw kennis over dit ziektebeeld te vergroten en handvatten te krijgen om die kennis direct te kunnen toepassen in de praktijk.
Lees meer op ftdlotgenotn.nl  
 
Aanrader om te lezen: proefschrift over bewoners met MPM
 
Op 2 juli 2019 is Anne van den Brink gepromoveerd op 'Nursing home residents with mental and phisical multimorbidity (MPM)'. Zoals Anne al in de inleiding aangeeft is dit een groep ouderen waar we in het verpleeghuis steeds meer mee te maken krijgen. Ongeveer ¼ van de nieuwe bewoners heeft een psychiatrische stoornis. Sinds de jaren '50 is het beleid om mensen met psychiatrische problematiek zo veel mogelijk thuis of in kleine woonvormen op te vangen. Bij het ontstaan van fysieke afhankelijkheid is deze groep aangewezen op het verpleeghuis.
Lees verder  
Een nieuwe cao VVT bereikt
Begin oktober is er een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao VVT. En begin november heeft de FBZ, na raadpleging van haar achterban, deze nieuwe cao bekrachtigd. Bereikte resultaten zijn onder andere een loonsverhoging van 3,5% per 1 juni 2020 en 3 % per 1 juli 2021. De verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93% is een jaar vervroegd: werknemers in de VVT ontvangen over 2019 een volledige dertiende maand. En de betrokken Partijen spannen zich maximaal in om te komen tot 90% vaste contracten voor onbepaalde tijd.
Lees meer (zie rechterkolom) en denk mee in de klankbordgroep  
 
Roadshows VWS, workshop thema verzet
 
In september is door VWS landelijk een achttal Wzd roadshows georganiseerd. Deze roadhows zijn een succes gebleken en er bestaat een grote behoefte om deze roadshows te herhalen. VWS heeft dan ook besloten in januari/februari 2020 nogmaals een tour d’hollande te doen om zo te proberen aan de informatiebehoefte te voldoen. In de roadshow 2020 wordt wederom ingegaan op verschillende onderdelen van de Wzd, denk aan het doorlopen van het stappenplan, bepalen van de wilsonbekwaamheid en herkennen van verzet. Het NIP heeft samen met de NVO in de vorige roadshow de workshop Verzet verzorgd. Wegens succes zijn ook wij weer benaderd om de workshop te geven. Dit doen wij natuurlijk graag want op deze manier wordt jullie kennis en ervaring uit de praktijk onderdeel van het verhaal.
De workshop-begeleiders van de vorige sessie zijn nog steeds enthousiast en zullen dan ook deze keer weer acte de presence geven. We kunnen echter nog versterking gebruiken! Dus heb je zin om mee te doen en de workshop verzet te geven (materiaal is inmiddels beschikbaar maar een eigen invulling mag natuurlijk ook) laat het me weten!

De data (helaas zijn de locaties nog niet beschikbaar):
1. Maandag 27 januari
2. Dinsdag 28 januari
3. Maandag 3 februari
4. Dinsdag 4 februari
5. Maandag 10 februari
6. Donderdag 13 februari

Zodra de locaties bekend zijn zullen we deze samen met de aanmeldlink publiceren op de LinkedIn pagina van de sectie. 
LinkedIn pagina sectie Ouderenpsychologie  
Agenda
10 december – Informatie bijeenkomst Wet zorg en dwang

7 februari – Zorg voor de mantelzorger

14 februari – jaarcongres NIP het Brein 
Zie ook de volledige NIP-agenda  
 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2019 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin