En: hoe word je een (nog) betere therapeut? online lezen
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief GGZ
september
 
 
Hoe kunnen wij het jou als psycholoog makkelijker maken?
Hoe kunnen wij het jou als psycholoog net wat makkelijker maken? Dit is je kans om het ons te laten weten! Maak kennis met de bestuursleden en laat horen wat je belangrijk vindt tijdens de ALV van de sectie GGZ op donderdag 7 november, en vul voorafgaand daaraan alvast een korte vragenlijst in (<2 min) met onderstaande vragen. Bekijk ook vast het voorgestelde jaarplan en de bijbehorende begroting. We zijn benieuwd naar jullie standpunten m.b.t. de volgende onderdelen:
  • Het project De Etalage wel of niet voortzetten in 2020?
  • Indien wel voortzetten, het project voortzetten met filmpjes of met een podcast in 2020?
  • Indien wel voortzetten, welk thema zie jij graag terug in een filmpje/podcast?
  • Moeten we verder gaan met inzet op het zorgprestatiemodel (vervanger van DBC)?
  • Is er behoefte aan een inhoudelijke bijeenkomst over het zorgprestatiemodel?
  • Hoe kunnen wij jouw leven als psycholoog makkelijker maken?
Voorafgaand aan de ALV vindt het interview met Marieke Lucas Rijneveld plaats over de psychologie van het schrijven. Voor een warme maaltijd wordt gezorgd, tot de 7e! Je kan je hier aanmelden.
Laat weten hoe wij het je makkelijker kunnen maken!  
Hoe word jij een (nog) betere therapeut?
Uit onderzoek blijkt dat sommige therapeuten stelselmatig efficiënter en effectiever behandelen dan anderen. Leren hoe jij een (nog) betere therapeut kan worden? Michiel Linssen vertelt je tijdens de workshop op donderdag 10 oktober meer over efficiënter en effectiever behandelen. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar, dus schrijf je snel in!

Ontdek hoe je een (nog) betere therapeut wordt

 
 
Lezing Militaire GGZ
Meer weten over hoe het is om te werken binnen de militaire GGZ? En tegelijkertijd in contact komen met de nieuwe generatie psychologen? Kom dan op dinsdag 29 oktober naar de lezing in Groningen waar studenten en professionals elkaar ontmoeten.

Ontmoet de nieuwe generatie psychologen

 
 
Terugblik Jan Derksen & Philippe Delespaul
 
Jan Derksen en Philippe Delespaul gingen op uitnodiging van de sectie GGZ van het NIP in debat over de ggz. Malou van Hintum leidde het debat in goede banen. Derksen en Delespaul discussieerden over e-health, neuropsychologie, ervaringsdeskundigen en stellingen van deelnemers. De stelling Wég met de ggz gebouwen maakte veel los. Derksen begrijpt goed dat gz-psychologen massaal voor zichzelf beginnen. De kwaliteit komt daardoor volgens Delespaul in het gedrang: het is uitholling van de ggz die hij overigens teveel een protocollenfabriek vindt. Zij delen de visie dat de zorg dichtbij moet worden aangeboden.

Meer weten over de standpunten van beide titanen? Het debat op 19 september is een vervolg op de films van de sectie over dillema’s in de ggz.
Bekijk hier de Etalage  
 
TED-talks symposium Suïcidepreventie bij Jongeren
 
Op 10 september jl. (Wereld Suïcide Preventie Dag) vond in Utrecht het symposium
Suïcidepreventie bij Jongeren plaats. De TED-talks van deze dag kan je nu online terugkijken.
 
Britt van Beek was namens het NIP aanwezig bij het symposium. De vele mooie en zinvolle bijdragen die tijdens deze bijeenkomst werden gepresenteerd zijn nu beschikbaar via de site van het
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Samen met 113 Zelfmoordpreventie waren zij
initiatiefnemer van dit congres.

Ontdek het NIP themadossier suïcidepreventie  

                   
Kijk de TED-talks nu terug              

Subsidie voor vrijgevestigde GGZ-aanbieders
 
Verzoek aan eenieder die vrijgevestigd werkt input te geven over hoe je momenteel digitaal werkt.
Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk recht op gratis digitale inzage of een afschrift van hun
eigen dossier. Dit is politiek zo afgesproken en valt binnen de Wet cliëntenrechten. Zorgaanbieders
moeten dus voor 1 juli gaan regelen dat zij op verzoek van patiënten deze digitale inzage mogelijk maken. Het ministerie van VWS heeft subsidie beschikbaar gesteld om dit ook voor vrijgevestigdeGGZ-aanbieders in de zorgverzekeringswet voor elkaar te krijgen. Het NIP is samen met de LVVP en de NVvP betrokken bij dit proces, dat VIPP wordt genoemd. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatieuitwisseling Patiënt en Professional.
 
Hoe die subsidieregeling er precies gaat uitzien is nog onbekend, want dit wordt afgestemd op hetgeen er nodig is. Daarom hierbij het verzoek aan alle NIP-leden die als vrijgevestigde GGZ-aanbieder in de Zorgverzekeringswet hun zorg leveren om ons te voorzien van informatie over of en hoe u al digitaal werkt.
Geef door hoe u digitaal werkt  
 
Nieuwe interventies in verzekerde zorg?
 
Zorgverzekeraars hebben hun jaarlijkse advies uitgebracht over het al dan niet voldoen van therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het gaat hierbij om therapieën die in de GGZ worden toegepast, maar (nog) niet zijn geduid door het Zorginstituut Nederland (ZiNL). Het NIP gaf net als andere jaren input, zodat de laatste wetenschappelijke inzichten en professionele argumenten meegenomen werden in het Kenniscentrum.
Bekijk hier de vergoede interventies  
Welke NIP-bijeenkomst wilt u bijwonen?
  8
OKT 
Webinar ethiek – Betrokkenen van de psycholoog
Is het voor u als psycholoog altijd even duidelijk wie de cliënt is, wie betrokkenen zijn en wie als (externe) opdrachtgever moet worden beschouwd? In dit webinar buigen deskundigen zich over begrippen uit de Beroepscode aan de hand van casuïstiek uit de beroepspraktijk vanpsychologen. 

 10
OKT
Bijeenkomst: Hoe word je een betere therapeut? Over effectiever en efficiënter behandelen

 29
OKT
Lezing Militaire GGZ in Groningen – Kom meer te weten over het werk in de militaire GGZ en maak tegelijkertijd kennis met de nieuwe generatie psychologen! 

 31
OKT
Werk je met tests en neem je op basis van testresultaten beslissingen over jouw cliënten? Wil je weten hoe je wetenschappelijke inzichten over (klinische) besluitvorming kunt toepassen in je werk? Kom naar het COTAN congres, waar  deskundigen vanuit de COTAN je bijpraten over de wetenschappelijke stand van zaken op dit gebied.

  7
NOV 
Interview met Marieke Lucas Rijneveld + ALV Sectie GGZ


 21
NOV
MH-17 onderzoek naar complexe rouw
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2019 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin