En: Laatste kans op 250 euro opleidingsbudget!

online lezen
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief GGZ
Augustus | NIP-nummer: onbekend
 
 
Wat weet u van Marieke Lucas Rijneveld?
Foto Marieke Lucas Rijneveld  
Op 7 november geeft auteur Marieke Lucas Rijneveld op verzoek van de NIP Sectie GGZ een interview over de psychologie van het schrijven en wat succes met je doet. Malou van Hintum neemt de eervolle taak van interviewer op zich. Als NIP-lid kunt u gratis hierbij aanwezig zijn, meld u vandaag nog aan!

Marieke Lucas Rijneveld (1991) debuteerde in 2015 met de dichtbundel 'Kalfsvlies'. Haar roman 'De avond is ongemak' verscheen in 2018, eerder dit jaar verscheen haar nieuwste dichtbundel 'Fantoommerrie'. 

Woon het interview met Marieke Lucas kosteloos bij  
Vergroot uw netwerk!
Samen met 3500 andere sectie GGZ-leden op de hoogte blijven van het laatste sectienieuws? 
Volg ons ook op LinkedIn  
 
Agenda
19
sep
Debat Derksen & Delespaul - Is drastische vernieuwing de oplossing voor de GGZ?
21
sep
GZ-psycholoog, en dan? - NIP Carrière Event - Laatste kans op 250 euro opleidingsbudget! Meld je voor 24 augustus gratis aan.
10
okt
Hoe word je een betere therapeut? - Over effectiever en efficiënter behandelen.
29
okt
Lezing Militaire GGZ in Groningen - Kom meer te weten over het werk in de militaire GGZ en maak kennis met de nieuwe generatie psychologen!

7
nov
Interview met Marieke Lucas Rijneveld + ALV Sectie GGZ
Is drastische vernieuwing de oplossing voor de GGZ?
 
De ggz is volop in beweging. Toch blijven de wachtlijsten lang, loopt de ambulantisering jaren achter en groeit het personeelstekort. Is drastische vernieuwing van het systeem de oplossing? Jan Derksen en Philippe Delespaul gaan op verzoek van de sectie GGZ in debat over de dilemma’s in de ggz.

Philippe Delespaul en Jan Derksen waren eerder afzonderlijk van elkaar aan het woord in onze films van De Etalage. Donderdagavond 19 september gaan zij in op uitnodiging van de sectie GGZ van het NIP om de strijd met elkaar aan te gaan tijdens hét debat over dilemma’s in de ggz. Malou van Hintum heeft de eervolle taak als dagvoorzitter dit debat in goede banen te leiden. 
Ja, ik woon het debat graag bij!
Philippe Delespaul in De Etalage
Jan Derksen in de Etalage
Akkoord CAO GGZ bereikt
 
Goed nieuws voor de GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Klinisch Neuropsycholoog in opleiding! Hun salaris mag er tijdens hun opleiding niet op achteruitgaan t.o.v. het salaris van voor de opleiding. Een mooi resultaat dat FBZ namens het NIP bereikte bij het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao GGZ. Ook zijn er afspraken gemaakt over het salaris (gemiddelde stijging van 3,3% per jaar), opleiding en registraties. Er is tevens afgesproken dat elke gespecialiseerde GGz-instelling een medische staf moet inrichten. Het NIP is van mening dat de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog, naast psychiaters en andere (medisch) specialisten, deel moeten uitmaken van deze staf. Het NIP heeft hier afgelopen tijd al informeel overleg over gevoerd met NVvP en GGz Nederland. NIP en NVGzP zetten nu gezamenlijk deze lobby voort.
Alle afspraken op rij  
Exclusief en gratis voor NIP-leden - Lezing Militaire GGZ in Groningen
  Lezing Militaire GGZ Foto
Meer weten over hoe het is om te werken binnen de militaire GGZ? En tegelijkertijd in contact komen met de nieuwe generatie psychologen? Kom dan op dinsdag 29 oktober naar de lezing in Groningen waar studenten en professionals elkaar ontmoeten.

De militaire-ggz is verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van militairen en veteranen. De afgelopen tijd is hier steeds meer aandacht voor, zoals bijvoorbeeld in het programma Beau en de veteranen waarin Beau van Erven Dorens in gesprek gaat met oud-militairen die gediagnosticeerd zijn met PTSS. Deze lezing wordt verzorgd door Majoor Joris Wassmer, militaire-ggz psycholoog.  
Ja, ik meld mij gratis aan  
Nieuwe voorzitter sectie GGZ: Esther Westenberg stelt zich voor
  Foto Esther Westenberg
De sectie GGZ presenteert met trots haar nieuwe bestuursvoorzitter: drs. Esther Westenberg. Esther was eerder al bestuurslid en is actief binnen de klankbordgroep cao GGZ. Vanuit deze rol fungeert zij als een van de gezichten van de NIP-campagne voor actieve leden. Als sectievoorzitter wil Esther opkomen voor de positie van de psychologen in de GGZ, zoals de positie van de psychologen in het Zorgprestatiemodel GGZ en FZ. Ook streeft ze ernaar het bestuur toekomstproof te maken en beter zichtbaar te maken wat het sectiebestuur GGZ-NIP voor de leden doet en kan betekenen. Esther Westenberg neemt binnen het bestuur het stokje over van Violaine Veen die als algemeen bestuurslid deel blijft uitmaken van het bestuur. De sectie GZZ is onder leiding van Esther momenteel druk bezig met het opstellen van het jaarplan voor 2020. Wilt u input hiervoor aanleveren? Mail naar sectieggz@psynip.nl.
Ook actief worden voor de sectie GGZ?  
 
Volgt u alle stappen van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling al?
  Filmpje Meldcode
Jaarlijks hebben ruim 200.000 volwassenen te maken met herhaaldelijk huiselijk geweld en worden naar schatting 119.000 kinderen mishandeld. Professionals en instellingen hebben een belangrijke rol in het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij moeten signalen van geweld in huiselijke kring herkennen en weten wat te doen. Alle leden van het NIP hebben de NIP beroepscode ondertekend. Daaruit volgt dat van u verwacht wordt, dat u de stappen van het Basismodel Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (Rijksoverheid) volgt als u signalen heeft over huiselijk geweld of kindermishandeling. Heeft u dit filmpje al eens bekeken? Hierin wordt uitgelegd wat er veranderd is m.b.t. de meldcode.
Meer weten? Bekijk het NIP themadossier over huiselijk geweld  
Volg ons ook op LinkedIn

+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2019 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin