Met o.a. de Zorgstandaard dementie 2.0, Wzd en de ALV op 13 september!

online lezen
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief SOP
juli 2019
 
 
Van de voorzitter, zomer 2019
Weten jullie wel hoe ontzettend leuk het is om voorzitter te zijn? Het is sowieso al een genoegen om met gemotiveerde collega’s samen een bestuur te vormen, het enthousiasme geeft energie. En omdat het bestuur uit alleen maar vrouwen bestaat is het natuurlijk ook heel erg gezellig (kom op mannen, nu verwacht ik een reactie!).
 
Bij uitstek in de rol van voorzitter krijg je een goed beeld van de kracht, de kwaliteit en de diversiteit van het NIP én het psychologenvak. Ik hoor dingen over specialisaties waar ik normaal gesproken nooit mee te maken zou hebben, dat is heel inspirerend (ouderenpsychologen kunnen echt wel wat leren van de kinder- en jeugdpsycholoog) en het maakt ook dat ik trots ben op mijn vak: er is een prachtige variatie aan ‘species psychologica’ (ook gehoord van buitenpsychologen?)
Lees verder  
Zorgstandaard dementie 2.0!
 
Sinds het verschijnen van de Zorgstandaard dementie in 2013, is er de afgelopen jaren veel veranderd op inhoudelijke en procesmatige gebied, als het gaat om de diagnostiek, zorg en behandeling van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarom is er in 2017 een werkgroep gestart met de herziening van deze zorgstandaard. Ook het NIP was hierin vertegenwoordigd! Er zijn veel bijeenkomsten, schrijfsessies en overleggen geweest, met een mooi eindresultaat inclusief implementatieplan. 
Wij delen trots met jullie dat 21 september 2019, op Wereld Alzheimer dag, deze nieuwe zorgstandaard dementie landelijk zal worden uitgegeven. 'Spread the word!'
De ALV van 13 september belooft interessant te worden én kans op gratis deelname aan een fantastische workshop van Martin Appelo
 
Leuker kunnen we het niet maken: het gaat over jouw eigen sectie en jouw eigen vak:  de ALV van de sectie Ouderenpsychologie op 13 september. Denk mee over waar de prioriteiten liggen én hoe we die kunnen aanpakken. Toon je betrokkenheid bij jouw eigen bestuur en bij onze vereniging.
Kom dus allemaal bij de  sectie-jaarvergadering op vrijdag 13 september, van 14.30-16.00 op het NIP-bureau.
Onder de aanmelders verloten we een gratis deelname ticket voor de workshop ‘de psycholoog als leermeester’ verzorgd door Martin Appelo. De workshop vindt plaats op diezelfde dag, vanaf 10.30.
Meld je aan  
Wet zorg en dwang (WZD) belangrijk voor psychologen
 
Nu de aanpassingswet er door is, en er ook geen uitstel komt (zie nieuwsbericht), is het van groot belang voor psychologen in de ouderenzorg om goed voorbereid te zijn op de WZD. Zorg er dan ook voor dat je alle nieuwsberichten goed volgt (vanuit het NIP), op de hoogte bent van het themadossier (op de NIP-website) en schrijf jezelf in voor scholingen en trainingen. Volg ook de berichten van VWS over de Roadshows WZD die dit najaar op 10 plaatsen in Nederland gehouden gaan worden.
 
Het NIP-bureau en een taskforce vanuit bestuur en actieve leden van onze sectie is erg actief rondom deze wet en probeert het maximale voor psychologen er uit te halen: zij hebben hun best gedaan, nu jij!
 
Tijdens het symposium was de startdatum van invoering nog niet helemaal zeker, maar inmiddels is het duidelijk dat de Wzd 1-1-2020 wordt ingevoerd! Het jaar 2020 zal wel een overgangsjaar zijn, waarin geleerd wordt de wet goed te implementeren. Fouten worden dus niet direct beboet, naar zijn onderwerpen waarvan geleerd kan worden.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang vind u in het themadossier Wet zorg en dwang
Klik hier voor meer informatie  
 
Verslag voorjaarssymposium: Zorg zonder dwang
 
Op 16 mei j.l. was het zover, het uitverkochte voorjaarssymposium over psychologisch handelen onder de nieuwe Wet Zorg & Dwang vond plaats. Dit gezamenlijke symposium van de NIP sectie Ouderenpsychologie en de PgD is een groot succes geweest. Middels inspirerende sprekers en interessante workshops zijn we allen aan het denken gezet over deze nieuwe wet en hebben we onze kennis hierover kunnen vergroten. Hieronder een kort verslag van deze leerzame dag.
Lees verder  
Handreiking extramurale behandeling herzien
 Handreiking ‘Extramuraal werken door de GZ-Psycholoog’
Wat zijn de mogelijkheden voor psychologische behandeling van complex kwetsbare ouderen die nog zelfstandig wonen? Wat moet je doen om dit mogelijk te maken en hoe werkt het precies met het aanvragen van indicaties bij het CIZ?
De Handreiking extramurale behandeling door de GZ-psycholoog is herzien en aangepast aan de geldende beleidsregels van dit jaar. Hij is te downloaden van de sectiesite.
Download hier  
 
De geslaagde behandeling
 
Hij bleek een oorlogsheld te zijn. Ondanks zijn geheugenproblemen door vasculaire dementie vertelde hij zijn verhaal alsof het pasgeleden gebeurd was. Hij was kok in de gevangenis tijdens de oorlog. Achterin zijn auto hielp hij gevangen genomen Joden ontsnappen. Zo heeft hij vele levens gered, maar het heeft hem ook bijna zijn leven gekost. Hij werd verraden en gevangen genomen. Hij overleefde de oorlog, zijn kameraden hebben het niet overleefd.
Lees verder  
Oproep: denk mee over het thema 'Verzet' voor VWS-workshops 
Wie wil er input leveren aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het geven van een workshop die gaat over verzet binnen de Wet zorg en dwang? In september/oktober worden de roadshows gegeven, op diverse plekken in het land. Wij ouderenpsychologen zijn gevraagd om vanuit de praktijk input te leveren over het thema verzet. De roadshows zijn allereerst bedoeld voor bestuurders van zorgaanbieders, die de informatie naar de werkvloer moeten overbrengen.
Zomaar wat vragen als idee: - hoe herken je verzet; - hoe stel je het feitelijk vast; - hoe interpreteer je gedrag;- waar vind je ruimte om invloed uit te oefenen en op zoek te gaan naar alternatieven; - hoe ga je om met verzet; - met welke methode voorkom je dat er dwang moet worden toegepast; - hoe bereik je toch overeenstemming met cliënt en mantelzorger als een ernstig nadeel voor cliënt en/of omgeving dreigt?
Wilt u meedenken over de opzet van zo’n workshop, of heeft u interesse in het geven van een workshop (of kent u iemand die hier goed in thuis is), laat het ons (zo snel mogelijk) weten:
Mail naar via langdurigezorg@psynip.nl  
 
Proefschriftbespreking - Neuropsychiatrische symptomen bij thuiswonende mensen met dementie.
 
28 mei jongstleden is Petra Borsje gepromoveerd op “Dementia related problems in primary care of greatest concern”. Ze beschrijft in haar proefschrift de aanwezigheid en het verloop van neuropsychiatrische symptomen (NPS) bij thuiswonende mensen met dementie en psychologische stress bij hun informele zorgverleners (mantelzorgers).
Lees verder  
Vacature voorzitter en vacature algemeen bestuurslid
Het bestuur is dringend op zoek naar een paar nieuwe mensen: we zoeken vooral een nieuwe voorzitter, maar ook een algemeen bestuurslid is welkom. Hoe groter het bestuur, hoe beter we ons aller belangen kunnen behartigen. Dat is de positieve formulering, maar omgedraaid is het net zo waar: zonder bestuursleden worden de belangen van ouderenpsychologen niet behartigd.
Heb je (mogelijk) belangstelling: schroom niet om een van de bestuursleden te benaderen, of mail naar Michelle Troost.
Solliciteer nu!  
 
Kijktip: Kleuters tegen Kwalen
 
In een nieuw tv-programma van omroep Max krijgt een groep van negen senioren zes weken lang een groep kleuters op bezoek. Wat kunnen de kleuters voor de ouderen betekenen, op zowel mentaal als fysiek niveau? Met behulp van verschillende testen brengt een team van specialisten in de ouderengeneeskunde de resultaten van het experiment in kaart. Benieuwd geworden naar de resultaten? 
Kijk het programma terug  
Terugblik Psychotrauma congres
 
Op 23 mei vond het eerste psychotrauma symposium van de sectie GGZ plaats met als titel: 'Psychotrauma in Nederland, de rol van psychologen’.
Gedurende deze dag waren meerdere secties vertegenwoordigd waaronder de ggz, jongeren en ook onze sectie ouderenpsychologen. Er zijn interessante plenaire besprekingen geweest van onder andere Suzy Matthijssen, Ad de Jongh en Trudy Mooren over Visual Schema Displacement Therapy (VSDT), EMDR en trauma bij jonge migranten. Ook waren er ontwikkelaars van VR-brillen voor EMDR aanwezig voor het gebruiken van moderne technieken in de behandeling. In de middag was er de gelegenheid om verschillende workshops te volgen, waaronder die van Kim Turskma, Klinisch Psycholoog en lid van de special interest group traumabehandeling bij ouderen. Zij heeft gesproken over de mogelijkheden en uitdagingen bij de diagnostiek en behandeling van trauma en PTSS bij ouderen. Een inspirerende workshop die je een volgende keer niet mag missen!
Tijd voor zomervakantie
Na een zeer actief seizoen, waarop het sectiebestuur op volle toeren gewerkt heeft en veel leden actief betrokken zijn geweest, gaan we binnenkort de zomervakantie in. Concreet betekent dat: er zijn wel bestuursleden paraat voor dringende zaken, maar dat wat even kan wachten parkeren we tot eind augustus. We wensen al onze leden én onszelf een ontspannen zomer(vakantie).
Groeten van Laura, Anne-Aurore, Amy, Janne, Birgit, Cathrien en Marjan.
Agenda
31 augustus – 3 september Congres International Psychogeriatric Association

5 september NIP-Up borrel

13 september Algemene Ledenvergadering

19 september Debat: Is drastische vernieuwing de oplossing voor de ggz?

21 september NIP Carrière event
 
31 oktober Jubileumcongres COTAN
 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2019 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin