Met nieuws van het bestuur, PR-commissie en uit het vakgebied 

online lezen
Nederlands Insituut van Psychologen
SOP Nieuwsbrief
mei 2019
 
 
Van de voorzitter, mei 2019
Toen meneer 'Merckx' met een RM werd opgenomen, was voor iedereen al heel snel duidelijk dat het een uitdaging zou worden om hem op een rustige manier binnen de muren van het verpleeghuis te houden. Meneer Merckx was een echte buitenman, en een zeer fervent wielrenner geweest. Zijn copingstijl bij tegenslagen was om de fiets te pakken en in zijn eentje te gaan fietsen.
Soms op een wekenlange eenzame tour door Europa. Nu was hij dementerend, en liep hij moeizaam door de vele botbreuken die hij bij fietsongelukken had opgelopen. Maar het vuur van verzet brandde nog volop. Zijn agressie was aanvankelijk naar buiten gericht, maar keerde steeds meer naar binnen: we zagen een man die vertwijfeld, wanhopig rondliep, en zich soms moedeloos liet vallen. 
Lees verder  
Bezoek aan Verenso
bezoek aan Verenso  
Onlangs heeft een delegatie van het sectiebestuur samen met Monique Rook (directeur NIP) een bezoek gebracht aan Verenso, de beroepsvereniging van de Specialisten Ouderengeneeskunde. Zij spraken met Nanda Hauet (directeur) en Nienke Nieuwenhuizen (voorzitter) over de mogelijkheden voor samenwerking tussen de twee verenigingen.
Het is fijn om te constateren dat we elkaar weer op alle niveaus gevonden hebben. We hebben afgesproken om daar waar aan de orde, elkaar op te zoeken en te versterken. Ook daar waar er sprake is van een verschil van mening is het goed om van elkaars belang en inzet op de hoogte te zijn.
Verenso en NIP: de samenwerking bekrachtigd  
Vernieuwing website sectie Ouderenpsychologie
De website van de sectie is vernieuwd. Alle relevante informatie is uiteraard nog steeds beschikbaar, deze is beter vindbaar gemaakt en geactualiseerd. We blijven eraan werken om een mooie verzameling informatie voor jullie beschikbaar te maken en te houden.
Heb je iets wat je zou willen delen met je collega-ouderenpsychologen; een mooi artikel, een bruikbaar instrument etc.? Dat horen we graag!
Mail je input naar michelle.troost@psynip.nl  
Vacatures binnen de secties

Er zijn diverse vacatures binnen de sectie. Wil je je actief inzetten voor de ouderenpsychologie, wellicht spreekt 1 van onderstaande vacatures je aan:

 • Voorzitter sectiebestuur Ouderenpsychologie
  Zie de uitgebreide vacaturetekst (pdf)
 • Algemeen bestuurslid Ouderenpsychologie, werkzaam in de Langdurige Zorg
  De sectie probeert om in haar bestuur een goede afspiegeling van de diverse werkvelden binnen de ouderenpsychologie te vertegenwoordigen. Daarom zijn we op zoek naar een ouderenpsycholoog werkzaam in de langdurige zorg. Je kunt je dan richten op een of meer thema’s die voor de langdurige zorg actueel zijn bijvoorbeeld de extramurale behandeling, of een ander onderwerp waar jij je hard voor wil maken.
 • Lid NIP werkgroep Visitatie
  Het NIP is aan het verkennen of het mogelijk is om de huidige visitatieregeling (zie themadossier Visitatie) uit te breiden naar de werkvelden ouderenpsychologie en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor is een werkgroep opgericht en we zijn op zoek naar een ouderenpsycholoog die in deze werkgroep de ouderenpsychologie wil vertegenwoordigen.
  Visitatie is een krachtig instrument om je eigen functioneren aan te spiegelen en te komen tot concrete ontwikkelpunten. Visitatie is een leuke en inspirerende stimulans voor het team psychologen om te zien waar het team staat in haar professionaliteit en waar ontwikkelpunten zijn. Het NIP heeft al een instrument van visitatie ontwikkeld dat succesvol is bij de collega’s met een eigen praktijk. Het instrument is met een kleine aanpassing om te zetten naar psychologen in de ouderenzorg.
 • Lid Symposiumcommissie
  De sectie organiseert 2 keer per jaar een inhoudelijk symposium voor haar leden, en geïnteresseerden van buitenaf. De commissie zoekt versterking. Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken dan horen we dat graag!
 • Lid PR-commissie
  Vindt u het leuk om de nieuwste ontwikkelingen in het vak te delen met collega's? We zijn als PR-commissie van de sectie ouderenpsychologie naarstig op zoek naar uitbreiding. We zorgen onder andere voor deze nieuwsflits. Dat doen we met een aantal personen, waardoor het maximaal 2 uur per maand zal kosten. Al doende leert men dus iedereen is van harte uitgenodigd. N.B. we zoeken meerdere mensen! Neem voor meer informatie contact op met de secretaris: Amy van Doormaal
Alle vacatures staan ook op de sectie-website
Meer weten of interesse? Mail: ouderenpsychologie@psynip.nl   
 
Symposium Zorg zonder dwang 16 mei: VOLGEBOEKT
Op 16 mei vindt er een gezamenlijk symposium/studiemiddag van de NIP sectie Ouderenpsychologie en PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg plaats. Dit symposium is helemaal volgeboekt. Het onderwerp leeft volop. In de volgende nieuwsbrief laten we je weten of er een herhaling komt, en zo ja wanneer.
 
Bezoek aan ActiZ 
  Logo Actiz
Op 5 april jl. bezochten sectiebestuursleden Marjan van de Laar en Janne Penninx het hoofdkantoor van ActiZ in Utrecht. Zij werden vanuit het NIP versterkt door Vera Naber, lid van het algemeen bestuur, en adjunct directeur Anneke Haringsma.
Een 'zware delegatie' zoals werd gezegd, om aan te geven hoe belangrijk het NIP een goede samenwerking vindt. Dat bleek gelijk toen de samenwerkingsmogelijkheden op dossiers als de EMB, GRZ, ELV en de Wzd functionaris aan bod kwamen. Ook het belang van GZ-psychologen in de ouderenzorg werd benadrukt. Zo werd de noodzaak voor GZ-opleidingsplekken en ontwikkelmogelijkheden tot klinisch psycholoog ten behoeve van de kwaliteitsverbetering besproken. ActiZ heeft hiervoor een kwaliteitsagenda gemaakt. Er werd een nieuwe afspraak gemaakt om structurele overleggen te laten plaatsvinden, en dat is natuurlijk zeer positief.

Over Actiz

ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Met zo’n 380.000 medewerkers bieden zij zorg en ondersteuning aan circa 2 miljoen cliënten. Je merkt dat het beiden verenigingen zijn die op een zelfde manier georganiseerd zijn, waarbij de leden van Actiz organisaties zijn en de leden van het NIP psychologen zijn. Het NIP is onderverdeeld in secties die aansluiten bij de verschillende werkvelden van de psychologie, met een algemeen bestuur die hoofdlijnen van het verenigingsbeleid uitzet. Zowel het NIP als ActiZ worden ondersteund door een bureau met medewerkers en er wordt samen gewerkt op overkoepelende thema’s zoals kwaliteit, financiering, wet en regelgeving en werkgeverschap. 
'Geslaagde behandeling'
 
Anne-Aurore den Hertog, GZ-psycholoog, werkzaam bij Altrecht Ouderenpsychiatrie

‘Hij was 80 jaar toen hij via de huisarts voor het eerst in zijn leven bij de SGGZ werd aangemeld. Het ging niet meer. Het leven was duister en donker geworden en hij kon de zwaarte van alle dagen niet meer op zijn schouders dragen. De herinneringen aan seksueel misbruik vanuit zijn kinderjaren kwamen steeds vaker terug in zijn hoofd, evenals de gruwelijke beelden vanuit zijn werk als ambulancemedewerker.  
Lees verder  
Zorgen over de Wet Zorg en Dwang
 
Per 1 januari 2020 wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Wet zorg en dwang invoeren. Het NIP heeft, samen met andere zorgorganisaties (Actiz, Verenso, Zorgthuisnl, LHV, NVAVG en de V&VN) een brief gestuurd om onze zorgen kenbaar te maken en te pleiten voor uitstel van de invoering.
Lees het nieuwsbericht en de brief aan de minister  
Promotie Britt Appelhof - Niet significant maar wel heel waardevol
Op 15 april 2019 is Britt Appelhof gepromoveerd op haar onderzoek naar 'De behandeling van neuropsychiatrische symptomen van verpleeghuisbewoners met dementie op jonge leeftijd'. Haar proefschrift is onderdeel van de 'Behavior and Evolution of Young Onset Dementia part 2 studie (BEYOND-II)'.
De centrale doelstelling van het proefschrift was: het verbeteren van de behandeling van probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners met dementie op jonge leeftijd. Gezien de aard van de problemen waarnaar gekeken is (agressie, hallucinaties, wanen, agitatie, apathie en depressie), dekt de term neuropsychiatrische symptomen het beste de lading.
Lees verder en download het proefschrift  
 
LinkedIn-groep sectie Ouderenpsychologie
Wist u dat de sectie Ouderenpsychologie ook een LinkedIn-groep heeft? Deze heet Ouderenpsychologie - NIP. Hierin delen we actueel nieuws rondom de ouderenpsychologie en relevante symposia.
Lid worden is eenvoudig: kllik op de button en u wordt zo snel mogelijk toegelaten.
Boek: Psychische klachten bij ouderen
 
American Psychiatric Association
ISBN: 9789024409112

Specifieke problematiek bij ouderen
Psychische klachten komen op latere leeftijd frequent voor. In de huisartsenpraktijk en in het ziekenhuis bestaat een groot deel van de patiënten uit ouderen die zowel somatische klachten als psychische stoornissen hebben. Psychische klachten bij ouderen zoomt in op de specifieke problematiek bij deze snel groeiende doelgroep in de (g)gz. Van het herkennen van de meest voorkomende psychische stoornissen tot het betrekken van patiënten bij de psychosociale, psychotherapeutische en psychofarmacologische behandelplannen.

Behandelmethoden en tips
Dit boek geeft tips voor diagnostiek, waaronder een 15- en een 30-minuteninterview, en een overzicht van behandelmethoden. Met veel tips, interventies, beoordelingsschalen en casusbeschrijvingen is het geschikt voor verpleegkundigen, huisartsen, psychologen en psychiaters.
Met een voorwoord van dr. Arjan Videler, psychotherapeut en onderzoeker op het gebied van persoonlijkheid & gedrag bij senioren.

Copy voor de nieuwsflits

Copy voor de nieuwsflitsKomt u een interessant nieuwtje tegen, of promoveert u, of een kennis/collega etc. op een onderwerp uit de ouderenzorg? Laat het ons weten! Copy is altijd welkom en kunt u sturen naar ouderenpsychologie@psynip.nl.
Cursus: Effectief omgaan met ontremd gedrag bij dementie. Een uitwerking van empathisch directief benaderen.
 
Wie werkt in de zorg voor mensen met dementie zal het herkennen. Mensen die aan het dementeren zijn vertonen vaak ontremd gedrag. We geven iemand een bezem om mee te vegen en hij kan er niet meer mee stoppen of hij wil op elk moment van de dag vegen. Iemand loopt de hele dag achter ons aan. Een meneer die te dicht bij komt staan, over je persoonlijke grens heen gaat. Een vrouw die alles wat ze ziet op wil eten en daarna meteen van tafel wil.
Op zich vaak gedrag wat niet meteen problematisch is, maar op den duur wel irritatie kan opleveren, te vermoeiend kan worden voor de dementerende of  invloed kan hebben op anderen.
Lees verder  
Generieke module Kwetsbare ouderen en de rol van de gespecialiseerde ggz
Er is een nieuwe relevante generieke module gepubliceerd door Akwa GGZ: Kwetsbare ouderen met complexe problematiek: de rol van de gespecialiseerde ggz.
Naar ggzstandaarden.nl  
 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2019 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin