online lezen  
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief SOP
maart 2019
 
 
Van de voorzitter, maart 2019
Onlangs mocht ik mijn PIOG toespreken tijdens de uitreiking van de certificaten voor GZ-psychologen, bij RINO Amsterdam. Een mooie gebeurtenis die moed en hoop geeft: een nieuwe groep collega's, goed toegerust voor het complexe werk in de ouderenzorg.
 
Het leek mij een mooi idee om juist bij mijn toespraak ook het geluid van de cliënt te laten horen. Dus ter voorbereiding heb ik een cliënt benaderd, die bij mijn PIOG onder behandeling was. Ik weet dat hij veel baat heeft gehad bij de behandeling, en goed hersteld is van zijn depressie. Hij gaf aan zeer tevreden te zijn over de behandeling. Dus ik hoopte dan ook op wat gevleugelde woorden over de kwaliteiten van mijn PIOG, die ik zou kunnen citeren.
Lees verder  
Symposium Zorg zonder dwang - 16 mei 2019
 
Psychologisch handelen onder de nieuwe wet Zorg & dwang
 
Gezamenlijk symposium/studiemiddag van de NIP sectie Ouderenpsychologie en PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg.
 
Na vele jaren stagnatie in het politieke proces gaat dan toch op 1 januari 2020 de nieuwe Wet zorg en dwang in werking. De wet regelt onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening. Uitgangspunt van de wet is: Nee, tenzij. Geen onvrijwillige zorg, tenzij er echt geen andere mogelijkheden gevonden kunnen worden. De wet is complex, omdat het een procesbeschrijving is van de inspanningen die zorgaanbieders zich moeten getroosten om passende zorg te bieden met instemming van de cliënt of diens vertegenwoordiger en de voorwaarden waar onder zij eventueel toch mogen overgaan tot onvrijwillige zorg.
Meld je aan voor het symposium!  
Ouderenpsychologen in de media
 
Het is altijd fijn als wij als ouderenpsychologen kunnen laten zien wat wij ouderen kunnen bieden en hierbij roepen wij jullie allen op om je stem te laten horen en je als ouderenpsycholoog meer zichtbaar te maken en onze belangen uit te dragen.
Recent was Anne-Aurore den Hertog, GZ-psycholoog bij Altrecht Ouderenpsychiatrie op de lokale televisie bij RTV Utrecht en sprak over de redenen waarom ouderen minder geneigd lijken om hulp te zoeken.
Maar, zo geeft zij aan 'op alle leeftijden kan hulp helpen. 'Er is altijd kans op genezing, herstel, groei’, aldus den Hertog.
Ook stond er een artikel in de Volkskrant over samen sterven, met daarbij een reactie van Saskia Teunisse en Henk Geertsema, ouderenpsychologen en betrokken bij het NIP.

Heb je de ouderenpsycholoog ook onder de aandacht gebracht? Laat het ons weten en dan vermelden wij het in de volgende nieuwsflits.

Stuur ons een mail!  
 
Eed GZ-psychologen
 
Vanaf 1 januari leggen alle afstuderende gezondheidszorgpsychologen een beroepseed af. In navolging van o.a. de 'eed van Hippocrates’ en de 'belofte van Nightingale' die respectievelijk artsen en verpleegkundigen afleggen worden GZ-psychologen nu ook gevraagd een beroepseed te onderschrijven. Hoofdopleider Marc Verbraak nam samen met de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) het initiatief voor een 'Beroepseed gezondheidszorgpsycholoog.' In een aantal uitspraken geeft de eed aan wat volgens gezondheidszorgpsychologen essentieel is voor een goede beroepsuitoefening en waaraan zij zich zullen houden. De 'Beroepseed gezondheidszorgpsycholoog' is geen juridisch document.
Lees de tekst van de eed  
BIG-geregistreerd? Maak uw nummer bekend
 
Per 1 april 2019 zijn BIG-geregistreerde zorgverleners verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor cliënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. In een wijziging in de wet BIG is bepaald dat uw BIG-nummer (of de nummers van uw medewerkers) makkelijk vindbaar moet zijn. Vermeld het nummer overal waar u beroepsmatig uw naam en beroep (of die van de zorgverleners die u in dienst heeft of inhuurt) bekend maakt.
Begin op tijd met de voorbereidingen  
OPROEP: Wie werkt mee aan handreiking over Wet zorg en dwang voor psychologen?
 
Ben jij kritisch, werk je in de ouderen- of gehandicaptenzorg en heb je ervaring met zorg en dwang in de praktijk? Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou! Het NIP zoekt gz-psychologen voor een reviewgroep, die het leuk vinden om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de handreiking over de Wet zorg en dwang (Wzd) voor zorgaanbieders. De handreiking gaat specifiek over de functie van de Wzd-functionaris.
Meer informatie en aanmelden  
 
Oproep: NIP-vertegenwoordiger in Adviesraad SKILZ
 
In 2018 is SKILZ opgericht, de Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg. SKILZ gaat bijdragen aan het verbeteren van de ondersteuning van en zorg voor mensen met een complexe en langdurige zorgvraag. Dit doen ze door het ontwikkelen van multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten voor de professionals die de zorg en ondersteuning leveren. Samenwerking ‘over de domeinen heen’ is daarbij een belangrijk uitgangspunt, zodat er geleerd wordt van elkaar, ook op het gebied van kwaliteitsbeleid. Er is inmiddels gestart met de uitwerking van de eerste 6 kennisinstrumenten.
Er worden diverse raden ingesteld binnen SKILZ, waaronder een Adviesraad. Het NIP is op zoek naar een psycholoog, werkzaam in de langdurige zorg, die de beroepsgroep zou willen vertegenwoordigen in de adviesraad van SKILZ.

Heb je interesse om zitting te nemen in de adviesraad? Stuur een mail naar Michelle Troost. Vermeld in de mail ook:
  • Je naam
  • Telefoonnummer
  • Een korte motivatie
Neem deel aan de adviesraad!  
Eindscriptie klok tekenen bij dementie
De eenvoudige opdracht om een klok te tekenen, is een goed middel voor een eerste screening op beginnende dementie, bijvoorbeeld door een huisarts. Tot die conclusie kwam Linda Wever, oud-OU-student Psychologie. Ze deed voor haar eindscriptie onderzoek onder 97 ouderen op de geheugenpoli in het Wilhelminaziekenhuis in Assen. 
Lees meer  
 
Boektip: 'Een nieuwe uitdaging met Parkinson'
Boekcover
Een boek voor (jonge) mensen met de ziekte van Parkinson en hun omgeving. Een relatief beperkte groep krijgt op jonge leeftijd te maken met deze ziekte.
Een praktische gids met veel informatie op alle gebieden, waarin ervaringsdeskundigen en professionals hun kennis en ervaringen delen.
Te bestellen via bol.com  
 
Vacatures binnen de sectie
 
Vacature Symposiumcommissie
De sectie organiseert jaarlijks 2 inhoudelijke symposia. Wil jij meedenken over inspirerende bijeenkomsten voor je collega ouderenpsychologen? We zouden erg blij zijn met je hulp. Voor meer informatie hierover neem contact op met Marjan van de Laar.
 
Vacature bestuurslid
De sectie is op zoek naar een GZ-ouderenpsycholoog die vanuit het bestuur mee kan denken en werken aan het beleid rondom de langdurige zorg en de Wet zorg en dwang. Er is veel gaande op dit gebied en we kunnen je hulp en input hierbij goed gebruiken.
Vanuit het NIP-bureau is er een beleidsmedewerker betrokken op dit dossier en er is een taskforce van goed ingevoerde collega’s waarmee je samenwerkt. Je denkt bijvoorbeeld mee in werkgroepen, je vertegenwoordigt de sectie diverse overleggen in het land waarbij je actief bijdraagt aan beleidsvorming.
De tijdsinvestering is variabel: soms een halve dag i.v.m. een vergadering (waarbij soms een vergoeding/vacatiegeld beschikbaar is). Sommige weken weinig werk. Heel globaal zou aangehouden kunnen worden 2 uur per week, waarbij een groot deel van het werk vanuit thuis/een computer kan worden gedaan.

Wil jij je hiervoor inzetten? Neem dan contact op met Marjan van de Laar voor meer informatie.
Word deel van de sectie!  
Symposium 'Psychotrauma in Nederland, de rol van psychologen'
  Symposium Psychotrauma
Bent u geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma? Of wilt u uw kennis over de diversiteit van dit thema verbreden? Kom dan op 23 mei a.s. naar het 1e NIP psychotrauma symposium. Tijdens dit symposium kunt u kiezen voor het volgen van een workshop over EMDR bij ouderen, gegeven door Drs. Kim Turksma – Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut. 
Meer informatie en aanmelden  
 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2019 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin